Asud siin: Avaleht

Venekeelsete hädaabiteadete menetlemine: Liiklus (liiklusõnnetus)

SKA Häirekeskus

 

Õpiobjekti eesmärk: Praktilise kõnekeele oskuse kinnistamine ja tööalases suhtlussituatsioonis (teema „Liiklus“) vajaliku keele praktiline omandamine

Õpiväljundid:

  • Oskab, informatsiooni töödeldes edastada olulise info arusaadavalt kuulajale
  • Rakendab omandatud keelelist kompetentsi suhtlussituatsioonides, mis on seotud liiklusõnnetustega.
  • Oskab esitada küsimusi ja vastata küsimustele, kasutab omandatud sõnavara hädaabikõne töötlemisel

Autor:

Kapura

 

Jelena Kapura

Järgmine leht