Asud siin: Avaleht Sissejuhatus

Viitamine Sisekaitseakadeemia üliõpilastöödes

Õpiobjekti aluseks on „Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend“, mis kinnitati rektori käskkirjaga ja kehtib alates 01.03.2015. Õpiobjektis ning „Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendis“ on välja toodud kõige põhilisemad näited. Seetõttu peab mõlema abimaterjalikasutaja silmas pidama, et iga allikas on unikaalne ning vajab kirjeldamisel individuaalset lähenemist. Eriti kehtib see asutuste loodud dokumentide kohta (käskkirjad, arengukavad, määrused jne), sest nende ülesehitus võib organisatsiooniti erineda.

  • Õpiobjekti eesmärgiks on illustreerivate piltide ja lihtsamate suunatud juhistega toetada õppurite Harvardi stiilis viitamise kasutamist Microsoft Word 2010 tarkvara abil.
  • Õpiobjekt sisaldab „Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendis“ väljatoodud viitamise näidetest ning illustreerivat materjali, kuidas viite tarbeks täita MS Office 2010 viitehalduse allikavälju.
  • Õpiobjekti sihtgrupiks on Sisekaitseakadeemia kadetid ning töötajad.
  • Õpitulemusena oskab tudeng rakendada Harvard stiilis viitamist oma töödes ning teab, kuidas kasutada MS Office 2010 viitehaldusvahendeid selle hõlbustamiseks.

Loomise kuupäev: veebruar 2015

Autorid:

Shvea Järvet Liina Tamm Vaiko Mäe
  Shvea   Liina   Vaiko

 

Järgmine leht