Asud siin: Avaleht Intervjuu

Intervjuu

Viide tekstis (näide)

Viide kasutatud kirjanduse loetelus (näide)

Refereering

Tsitaat

Intervjuudest selgus, et asjatundja arvamust ei saa tõendina kasutada (Jürgenson, 2013).

„Asjatundja arvamus on tõendina küsitava väärtusega dokument“ (Jürgenson, 2013).

-

Järgmine leht