Asud siin: Avaleht Kohtulahend

Kohtulahend

Viide tekstis (näide)

Viide kasutatud kirjanduse loetelus (näide)

Refereering

Tsitaat

R. Losmani kaebuse kohaselt eksisid politseinikud mitme punkti vastu: puudus seaduslik alus sõiduki peatamiseks ja kontrollimiseks ning mitme ametiisiku poolt teostav kontroll toimus samaaegselt (Roman Lossmani väärteoasi liiklusseaduse § 228 järgi, 2014). 

„Kaebuse kohaselt puudus politseinikel seaduslik alus tema sõiduki peatamiseks. Kuivõrd politseinikel puudus alus arvata, et sõidukis võis olla konfiskeerimisele kuuluvaid esemeid, puudus neil alus ka sõiduki kontrollimiseks. Avades mitme ametiisiku poolt korraga mitut ust ja pagasiruumi, rikkusid ametnikud politsei ja piirivalve seaduse (PPVS) § 736 lg 2, sest tekkis olukord, kus R. Lossman ei saanud olla samal ajal erinevates kohtades tehtud menetlustoimingute juures“   (Roman Lossmani väärteoasi liiklusseaduse § 228 järgi, 2014).

 

Roman Lossmani väärteoasi liiklusseaduse § 228 järgi (2014), 3-1-1-22-14.

 

Järgmine leht