Asud siin: Avaleht

Avaleht

 

Õpiobjekt on kasutatav õppeaines „Haldusõigus“ eelkõige halduskoostöö teema omandamisel, nii loengute raames kui ka iseseisvalt oma teadmiste täiendamiseks.

Sisu ja eesmärk: õpiobjekt annab ülevaate kaitsejõudude kasutamise õiguslikest alustest ja tingimustest

Sihtrühm:   politsei ja piirivalvekolledži õpilased ja üliõpilased

Õpijuhis:     omanda õpiobjektis sisalduv teoreetiline osa ja kontrolli oma teadmisi enesekontrolli testiga

Õpiväljund: üliõpilane tunneb kriisireguleerimise põhimõtteid kaitsejõudude kaasamisel päästetööde, eriolukorra tööde, turvalisuse tagamisega seonduvate ülesannete või erakorralise seisukorra lahendamisel

Autorid:

Silva KirsimägiPriit Saar
 Priit Saar
Õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor 

 

 

Järgmine leht