Asud siin: Avaleht

Kinnipeetava intervjueerimine riskihindamise koostamiseks

 

Elektrooniline õppematerjal "Kinnipeetava intervjueerimine riskihindamise koostamiseks" on abiks korrektsiooni eriala üliõpilastele erialase vene keele omandamisel. Õppetükk on mõeldud kesktasemel vene keelt kõnelevale õppijale, kes on valmis arendama oma erialalase vene keele oskust, mis on vajalik vene keelt kõnelevate isikutega suhtlemisel igapäevases töös taasühiskonnastavate küsimuste lahendamisel. Põhiteema: isikutega suhtlemine riskihindamise läbiviimisel.

Kogu õppetüki sisu toetab nii erialase vene keele kui ka taasühiskonnastamise valdkonnaga seotud õppeainete ja õppepraktika õpiväljundite saavutamist.
 

Õpiobjektiga taotletakse, et õppija oskab:

  • saab aru venekeelsest taasühiskonnastamise alase vestluse põhisisust 
  • saab aru taasühiskonnastamisega seotud igapäevast sõnavara hõlmavatest venekeelsetest lugemis- ja audiotekstidest;
  • suudab vestelda standardsetes olukordades vene keeles riskide hindamise koostamise raames.
     
    Õpiobjekt koosneb:
  • alateemadeks struktureeritud riskihindamise küsimustikust;
  • audio- ja videomaterjalidest;
  • erinevatest enesekontrolli harjutustest.

Elektrooniline õppematerjal on ette nähtud kasutamiseks nii auditooriumis kui ka iseseisvalt. Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 10-15 akadeemilist tundi.

Autorist


Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli õpetaja.
Oma õppetöös pean väga oluliseks e-õpet kui suurepärast õppimise ja õpetamise võimalust. Olen mitme veebipõhise kursuse ja õpiobjekti autor.

Loodan, et õppematerjalist on kasu kõigile, kes ühel või teisel määral puutuvad kokku kinni peetavate isikute resotsialiseerimise küsimustega ja tunnevad huvi selle valdkonna venekeelse sõnavara vastu.

 

Järgmine leht

Creative Commons License
Riskihindamise intervjuu by Silvia Luige is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.sisekaitse.ee/RHIntervjuu.