Asud siin: Avaleht

Avaleht

Aastakümneid paberi ja pliiatsi abil õnnetusteadete fikseerimine asendus uute infotehnoloogiliste võimaluste kasutuselevõtmisel elektroonilise andmetöötlusega. 1997. aastal võeti Tallinnas esmakordselt kasutusele elektrooniline ressursihalduse tarkvara
SOS, millel on käesolevaks ajaks välja töötatud hulgaliselt täiendusi ja arendusi.

SOS tööprogrammi kasutavad päästekorraldajad oma igapäevases töös erinevat liiki õnnetuste ja meditsiinikutsete protokollimiseks.

SOS tööprogramm on kasutusel Päästeametis ning erinevates allasutustes, juurdepääsu programmile võimaldatakse vaid päästeasutuste töötajatele.

SOS testprogrammile on võimalik ligipääseda ka Sisekaitaseakadeemia võrgust järgmiselt asukohalt

Sisse logimiseks on vajalik kasutajakonto olemasolu, mis edastatakse õppurile õppetöö käigus.

 

Õpiväljundid:

  •  Oskab sisse logida SOS tööprogrammi ning sisestada väljakutse aadressi.

Autor:

Ave Oad. Sisekaitseakadeemia õpetaja, Häirekeskuse Lääne-Eesti keskuse päästekorraldaja.

Järgmine leht