Asud siin: Avaleht

Avaleht

Eesmärk: Vanglaametnik tunneb nii enda kui ka kolleegide puhul ära kinnipeetavaga mittekorrektset ja mittesobivat suhtlemist ja käitumist.

Õpiväljundid: Läbi õige ja vale vanglaametniku käitumise nägemise õpib kadett paremini sobivaid ja mittesobivaid käitumismalle. Edaspidises praktikas on kergem ära tunda enda ja kolleegide eksimusi.

Sihtgrupp: Justiitskolledži kadetid ja vanglaametnikud

Maht: 20 kuni 45 minutit

Kursus: Suhtlemine vanglas
Õpiobjekt „Resotsialiseerimist toetava kontakti loomine vanglas“ on osa Suhtlemine vanglas kursusest, mida saab läbida online keskkonnas. Suhtlemine vanglas (KORC5019, KOR4026) kursus ise on 4 EAP-d ning on läbitav Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži kõrgharidusõppes ja kutseõppes.

Selleks, et paremini ja ettevalmistatumalt õpiobjekti läbida soovitame tutvuda manuses oleva loengumaterjaliga.

Autorid
Õpiobjekti loomisele aitasid kaasa:
Erik Rüütel
Vaiko Mäe
Andres Põdra
Mariel Mõisavald
Emma Bachmann
Ivar Mai
Erkki Uus
Siim Poll
Maarja-Liisa Lindre

 

Järgmine leht