Asud siin: Avaleht Õigusaktid

Õigusaktid

Suhtlemist toetavad õigusaktide väljavõtted
Vanglaametnikku suhtlemisel kinnipeetava aitab oma tööd reguleerivate õigusaktide tundmine:

  • Vangistusseadus
  • Vangla sisekorra eeskiri
  • Vangla kodukord
  • Vanglaametniku eetikakoodeks