Asud siin: Avaleht

Suitsueemaldus

Tõnis Elling

Õpiobjekti kirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate suitsueemldussüsteemidest, sh. suitsuluukidest, nende avamismehhanismidest ja tootmisprotsessist.

Õpiväljundid:

  • Teab suitsueemaldussüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse nõudeid

Autor:

Alar Valge

Alar Valge

 

Järgmine leht