Asud siin: Avaleht

Toidu ja ravimite jagamine vanglas

Eesmärk: Anda vanglaametniku kandidaadile teadmised ravimite ja toidu jagamisest vanglas ning valmistada õpilane ette eelnimetatud tööülesannete täitmiseks.

Maht: Hinnanguliselt kulub õppuril materjali omandamiseks 4h.

Õpiväljundid: 
Õpiobjekt katab osaliselt õpiväljundid:

 Autor:

Krislin Pärt
krislin.part@sisekaitse.ee

Viimane muudatus õpiobjektis:
04.11.2013

Järgmine leht

Creative Commons License
Toidu ja ravimite jagamine vanglas by Krislin Pärt is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.