Asud siin: Avaleht

Avaleht

Õpiobjekti eesmärk: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.

Õpiväljundid: Pärast materjali läbitöötamist saab tudeng aru topograafilistel kaartidel kujutatust ja oskab määrata kilomeetrivõrgu koordinaatide järgi punkte kaardil ning kanda kaardile asimuute.

Õppematerjali koostasid: Leho Tummeleht - töötab Sisekaitseakadeemias, politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli õpetaja ametikohal. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduse bakalaureuseõppe 2005. a. Haridustehnoloog Vaiko Mäe.Õppematerjali valmimist toetas BeST programm.

Järgmine leht