Septembris algab looduskatastroofi massevakuatsiooni instruktori kursus

  

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus viib septembris läbi rahvusvahelise kursuse, mille eesmärk on koolitada instruktoreid, kes hakkavad edasi õpetama massevakuatsiooniga tegelevate organisatsioonide töötajaid.

Loe lähemalt...

Sisekaitseakadeemia koolitab tuvastama sisserändajate riskikäitumist

Kursuse "Usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv riskikäitumine: äratundmine, ennetamine, maandamine" eesmärk on usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast tuleneva riskikäitumise äratundmise ja maandamisega seonduva kompetentsi tõstmine Eesti haridus-, noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.

Loe lähemalt...

13.09.2016

Põhiseadusest õigusloomejuristile

22.09.2016

Andmekaitsest õigusloomejuristile

11.10.2016

Põhiseadusest õigusloomejuristile

17.10.2016

Andmekaitsest õigusloomejuristile


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: koolitus[at]sisekaitse.ee

 

 


Sirvi