Alustame taas uute riigiametnike ja -töötajate sisseelamiskoolitustega

Sel sügisel alustab Sisekaitseakadeemia jälle uute riigi- ja KOV ametnike ja töötajate koolitamisega. Kokku toimub perioodil 2016-2017 12 riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitust ning 4 KOV ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitust.

Loe lähemalt...

Koolitus sisserändajate riskikäitumise tuvastamisest

Kursuse "Usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv riskikäitumine: äratundmine, ennetamine, maandamine" eesmärk on usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast tuleneva riskikäitumise äratundmise ja maandamisega seonduva kompetentsi tõstmine Eesti haridus-, noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.

Loe lähemalt...

kolmapäev, 05.10.2016

Päästeameti infopäev tuleohutusteenuseid pakkujatele

11.10.2016

Põhiseadusest õigusloomejuristile

12.10.2016

Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TARTU)

13.10.2016

Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TARTU)

Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris (TARTU)


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: koolitus[at]sisekaitse.ee

 

 


Sirvi