Täiendusõppe keskuses valmis e-kursus riskikäitumise ennetuse teemal

 

 

 

Avalikustasime e-kursuse "Usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv riskikäitumine: äratundmine, ennetamine, maandamine". Iseseisvalt läbitav kursus on tasuta läbimiseks avatud kõigile huvilistele, kuid on suunatud peamiselt Eesti haridus-, noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.

Loe lähemalt...

Algavad viimased sisserändajate riskikäitumise ennetamise koolitused

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus viib 2.-12. mail läbi koolitused "Usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv riskikäitumine: äratundmine, ennetamine, maandamine". Kahepäevased koolitused toimuvad Jõhvis, Põlvas, Pärnus ja Tallinnas.

Loe lähemalt...

kolmapäev, 25.10.2017

Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TALLINN)

neljapäev, 26.10.2017

Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TALLINN)

01.11.2017

Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TALLINN)

Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris (TALLINN)

08.11.2017

Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus (TALLINN)


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: koolitus[at]sisekaitse.ee

 

 


Sirvi