Uus koolitusprogramm: "Avaliku sektori olemus"

ATAKil on hea meel teatada, et meil on valminud uus ühepäevane koolitusprogramm, mille eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade avaliku sektori olemusest, eesmärkidest ja toimimisest.

Oleme aastaid läbi viinud uute töötajate sisseelamiskoolitusi, mis on alati väga menukad olnud. Koolitused on toimunud kas kahe- või kolmepäevastena (olenevalt sihtrühmast) ning osalejatele on need olnud tasuta. Koolituse kulud on katnud Euroopa Liit ja Rahandusministeerium.

Loe lähemalt...

UUS sisekoolituse programm: Efektiivne väärteomenetlus

Koolituse eesmärgiks on keskenduda kohtuvälise menetleja efektiivsuse tõstmisele ning väärteomenetluse optimeerimisele. Koolitus on efektiivsem, kui osalejad arutavad koolitusel sarnaseid väärteoasju (kaasuseid). Seetõttu on otstarbekas koolitust pidada sisekoolitusena (või sarnaste asjade menetlejate koolitusena).

Loe lähemalt...


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: atak@sisekaitse.ee

 

 


Sirvi