III Tsiviilmissioonide kursus edukalt lõppenud!

 

Kursus leidis juba kolmandat korda aset Lepiku külalistemajas, kuhu kogunes kirju 20-liikmeline seltskond. Kahepäevase kursuse jooksul tutvustasid erinevad missioonikogemusega esinejad oma kogemusi ja üldiseid võimalusi välismissioonidel osaleda.

Täname oma partnereid eelkõige Välisministeeriumis, aga ka Siseministeeriumis ning kõiki koolitajaid tänu kellele sai teoks tsiviilmissioone tutvustav kursus!

Loe lähemalt...

Täiendusõppe keskust külastas delegatsioon Läti politseist

Sisekaitseakadeemia (SKA) täiendusõppe keskuse kutsel külastasid Eestit Läti politsei esindajad, kes andsid ülevaate oma kuriteoohvrite sensitiivse kohtlemise koolitusprogrammist ("Preventing secondary victimization in police"). Lisaks SKA töötajatele osalesid sellel kohtumisel ametnikud Siseministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Politsei- ja Piirivalveametist, Sotsiaalkindlustusametist, Riigiprokuratuurist ja Riigikohtust.

Loe lähemalt...

neljapäev, 02.06.2016

Tõendite kogumise õiguslik raamistik (haldus-ja väärteomenetluses)

09.06.2016

Õigus mittejuristidele ehk seaduse lugemise õpetus


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: koolitus[at]sisekaitse.ee

 

 


Sirvi