Täiendusõppe keskuses valmis e-kursus riskikäitumise ennetuse teemal

 

 

 

Avalikustasime e-kursuse "Usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv riskikäitumine: äratundmine, ennetamine, maandamine". Iseseisvalt läbitav kursus on tasuta läbimiseks avatud kõigile huvilistele, kuid on suunatud peamiselt Eesti haridus-, noorsoo-, sotsiaal- ning korrakaitsevaldkonna ametnikel ja töötajatel, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku sisserändetaustaga inimestega.

Loe lähemalt...

Algavad viimased sisserändajate riskikäitumise ennetamise koolitused

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus viib 2.-12. mail läbi koolitused "Usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuv riskikäitumine: äratundmine, ennetamine, maandamine". Kahepäevased koolitused toimuvad Jõhvis, Põlvas, Pärnus ja Tallinnas.

Loe lähemalt...

16.10.2017

Korrakaitseametniku 5. taseme õpe


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: koolitus[at]sisekaitse.ee

 

 


Sirvi