Akiitvne ja mõjuv osalemine Euroopa Liidu ekspertkomiteedes ja töögruppides

ATAK pakub koostöös Viljar Veebeliga uuel aastal aktiivsetel õppemeetoditel põhinevat koolitust ametnikele, kes osalevad EL töögruppides ja ekspertkomiteedes.
Tavapärase loengu asemel löövad osalejad kaasa ekspertkomitee ja töögruppide tööd simuleerivates harjutustes, mille käigus õpitakse praktiliste, elust võetud näidete kaudu ette valmistama (kirjalikult) Eesti positsioone, neid suuliselt võõrkeeles mõjuvalt esitama, koostama istungi memo, moodustama koalitsiooni koostöös sarnaselt meelestatud riikidega, analüüsima teiste riikide ettepanekuid, koostama kompromissettepanekuid ja juhtima ning suunama töögrupi istungit.
1-2 päevase koolituse käigus õpitakse tundma ka erinevaid osalemistaktikaid, kui eesmärgiks on eelnõu blokeerimine, takistamine, toetamine või Eesti spetsiifiliste huvidega täiendamine.
Koolitus-treening eeldab osalejatelt valmidust aktiivselt panustada koolitaja poolt seatud ülesannete täitmisse ja tagasisidesse. Osalejatelt oodatakse näitliku positsiooni koostamist, selle esitamist võõrkeeles, teiste esinejate positsioonidest kokkuvõtte tegemist, teiste esinejate hindamist ning erinevate osalemistaktikate julget katsetamist.

Tutvu programmiga SIIN

Loe lähemalt...

Volikogu liikmete sisseelamiskoolitus 10. detsembril Tallinnas

Valla- ja linnavolikogu liikmete sisseelamiskoolitus toimub 10. detsembril 2013 Tallinnas, Kreutzwaldi hotellis (Endla 23).
Koolitajaks on Sander Põllumäe, kes omab pikaajalist lektori kogemust Sisekaitseakadeemias kohaliku omavalitsuse ning õiguse valdkonnas.

Infoküllasel koolituspäeval osalev valla- või linnavolikogu liige saab lühikese ülevaate:
• kohaliku omavalitsuse ja selle ülesannete teostamist reguleerivatest õigusaktidest,
• kohaliku omavalitsuse määruste andmisest,
• arengukava koostamisest
• kohaliku omavalitsuse rahastamisest.
Täpsem info ja registreerumine SIIN

Loe lähemalt...

täna, 23.04.2014

Volikogu revisjonikomisjoni liikmete koolitus

teisipäev, 29.04.2014

KorS ja MsüS teabepäev fookusega kohalikele omavalitsustele (Tallinn 29. aprill 2014)

Valla- või linnavolikogu liikme infopäev. Ülevaade omavalitsus- ja haldusõigusest, arengu kavandamisest ja rahastamisest

06.05.2014

Väärteomenetlus

07.05.2014

KorS ja MsüS teabepäev fookusega riigiasutustele (Tallinn 7. mai 2014)


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: atak@sisekaitse.ee

 

 


Sirvi