Eestkoste ja kohtuliku järelevalve koolitus

Korraldame 22. aprillil 2014 eestkostjatele ja sotsiaaltöötajatele infopäeva-koolituse, kus käsitletakse eestkoste olemust, eestkostjate õigusi ja kohustusi ja kus selgitatakse eestkoste iga-aastase aruande täitmise nõudeid.

Sotsiaaltöötajatel palume edastada teave infopäeva toimumise kohta eestkostjatele.

 Lisainfo ja registreerimine: SIIN

Loe lähemalt...

Tulekul: menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses

Koolituse eesmärgiks on keskenduda väärteomenetluse dokumentide koostamisele, tuues esile nõuded dokumentidele, samuti enamesinevad vead. Kõige enam pööratakse tähelepanu sündmuskoha vaatlusprotokolli, väärteoprotokolli ja kiirmentluse otsuse koostamisele. Eraldi peatutakse ka üldmenetluse otsuse motiveerimise ja vormistamise nõuetel. Koolitusel koostatatkse ja analüüsitakse menetlusdokumente.
Lisainfo koolituse kohta SIIN

Loe lähemalt...

esmaspäev, 21.04.2014

Halduskohtumenetluse aktuaalsed probleemid

teisipäev, 22.04.2014

Eestkoste ja kohtulik järelevalve

kolmapäev, 23.04.2014

Volikogu revisjonikomisjoni liikmete koolitus

29.04.2014

Valla- või linnavolikogu liikme infopäev. Ülevaade omavalitsus- ja haldusõigusest, arengu kavandamisest ja rahastamisest

KorS ja MsüS teabepäev fookusega kohalikele omavalitsustele (Tallinn 29. aprill 2014)


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: atak@sisekaitse.ee

 

 


Sirvi