UUS sisekoolituse programm: Efektiivne väärteomenetlus

Koolituse eesmärgiks on keskenduda kohtuvälise menetleja efektiivsuse tõstmisele ning väärteomenetluse optimeerimisele. Koolitus on efektiivsem, kui osalejad arutavad koolitusel sarnaseid väärteoasju (kaasuseid). Seetõttu on otstarbekas koolitust pidada sisekoolitusena (või sarnaste asjade menetlejate koolitusena).

Loe lähemalt...

Akiitvne ja mõjuv osalemine Euroopa Liidu ekspertkomiteedes ja töögruppides

ATAK pakub koostöös Viljar Veebeliga uuel aastal aktiivsetel õppemeetoditel põhinevat koolitust ametnikele, kes osalevad EL töögruppides ja ekspertkomiteedes.
Tavapärase loengu asemel löövad osalejad kaasa ekspertkomitee ja töögruppide tööd simuleerivates harjutustes, mille käigus õpitakse praktiliste, elust võetud näidete kaudu ette valmistama (kirjalikult) Eesti positsioone, neid suuliselt võõrkeeles mõjuvalt esitama, koostama istungi memo, moodustama koalitsiooni koostöös sarnaselt meelestatud riikidega, analüüsima teiste riikide ettepanekuid, koostama kompromissettepanekuid ja juhtima ning suunama töögrupi istungit.
1-2 päevase koolituse käigus õpitakse tundma ka erinevaid osalemistaktikaid, kui eesmärgiks on eelnõu blokeerimine, takistamine, toetamine või Eesti spetsiifiliste huvidega täiendamine.
Koolitus-treening eeldab osalejatelt valmidust aktiivselt panustada koolitaja poolt seatud ülesannete täitmisse ja tagasisidesse. Osalejatelt oodatakse näitliku positsiooni koostamist, selle esitamist võõrkeeles, teiste esinejate positsioonidest kokkuvõtte tegemist, teiste esinejate hindamist ning erinevate osalemistaktikate julget katsetamist.

Tutvu programmiga SIIN

Loe lähemalt...

17.03.2015

Eestkoste ja kohtulik järelevalve

31.03.2015

Generatsioonidest lähtuv juhtimine ja motiveerimine - koolitushommik väikeste suupistetega

02.04.2015

Muudatusi käibe- ja tulumaksuseaduses

16.04.2015

Õigus mittejuristidele ehk seaduse lugemise õpetus


 

 

 

Kontakt: telefon 696 5566, e-mail: atak@sisekaitse.ee

 

 


Sirvi