Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskuse rändefoorum:Kas talendikeskne ränne vajab "sini-musta-valget kaarti"?

12. juuni 2012, Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4), Tallinn

 

  
 9.00-9.30

Registreerumine, tervituskohv

  
9.30 - 9.50Sissejuhatus
  Moderaator Ramon Loik, Sisekaitseakadeemia teadus- ja arendusprorektor
 

Avasõnad

 

Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia rektor

 Töörände planeerimine ja trendid Euroopa Liidus
 Kert Valdaru, Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskuse juhataja ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti juht
  
9.50 -10.15Hommikumõtisklus
 Kas Enoch Powellil oli õigus?
 Hardo Pajula,  tuntud Eesti majandusanalüütik ning arvamusliider
 Hardo Pajula mõtiskleb teemal, kas Enoch Powellil oli õigus. Enoch Powell (1912-1998) oli Briti (konservatiivne) poliitik ja kirjanik, kes sai tuntuks 1968. aastal Birminghamis oma erakonnakaaslastele peetud vastuolulise sisserände vastase kõnega „Verejõed“. Kõne oli suunatud toona Briti parlamendi menetluses olnud rassisuhete seaduse eelnõu vastu, mis keelas nahavärvil põhineva diskrimineerimise erinevates eluvaldkondades. Kõne oli kantud hirmust Ameerika Ühendriikides samaaegselt toimuvate inimõiguste liikumise rahutuste kandumisest Inglismaale.
  
10.15 - 11.30 Talentide värbamine läbi punktipõhise süsteemi
 „Punane-valge-punane kaart“ - kõrgkvalifitseeritud tööränne Austrias
 

Mária Temesvári, Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Austria büroo õigusnõunik

 Mária Temesvári annab ülevaate 2010. aastal Austrias jõustunud uuest siserände mudelist. Nn „punane-valge-punane“ kaardi süsteemi eesmärgiks on kõrgkvalifitseeritud tööjõu sisserände soodustamine. Tegemist on punktisüsteemiga, mis koosneb isiklikest ja tööturu nõuetest: haridus, erialane kogemus, innovatsioon, keeleoskus, vanus, töö/õpingute pakkumine, mis asendab senise kvoodisüsteemi. Mudel on võimaldab kõrgelt kvalifitseeritud töötajatel lihtsustatud korras asuda tööle ametialadele, kus on tööjõupuudus (nt on neil õigus asuda Austriasse elama kuni 6 kuuks ilma tööpakkumiseta ning otsida tööd).
 

Andekamad ja talendikamad Ühendkuningriigi punktisüsteemis

 Paul Barrett, Ühendkuningriigi Siseministeeriumi majandusliku rändepoliitika nõunik
 Paul Barrett analüüsib 2008. aastal Suurbritannias kolmandate riikide kodanike töö- ja õpirände reguleerimiseks kasutusele võetud punktisüsteemi. Süsteem avab 80 erinevat sisenemisteed Suurbritannias töötamiseks ja õppimiseks 5 tasemel. Iga taotleja vanus, keeleoskus, haridus ja (töö)kogemus annab talle punkte, mille alusel otsustatakse tema lubamine siseneda Ühendkuningriiki. Pärast 2010.aasta üldvalimisi on valitsuse eesmärgiks olnud vähendada oluliselt kolmandatest riikidest tulevat rändevoogu lubades Ühendkuningriiki töötama ja õppima vaid andekamad ja talendikamad
  
11.05 – 11.30  tõhus kohvipaus
  
11.30 - 13.30 Talentide värbamine ilma punktipõhise süsteemita
 Kõrgelt kvalifitseeritud tööränne Rootsis
  Kjell Ekfeldt, Rootsi Migratsiooniamet
  Kjell Ekfeld annab ülevaate Rootsi töörändepoliitikast, seadusandlusest ja praktikast. Rootsi töörändepoliitikas ei hinnata ainult sisserändajate spetsiifilisi oskusi. 2008. aasta reformi eesmärgiks oli tagada tööandjatele võimalus palgata vajalike oskustega inimesi sõltumata kandidaadi päritoluriigist või elukohast. Reformi tulemusena on tööränne ametlike allikate kohaselt kooskõlas tööturu vajadustega.
 

Kõrgelt kvalifitseeritud tööränne Eestis ja hiljutised muudatused välismaalaste seaduses

 

Liis Valk, Politsei- ja piirivalveamet, välismaalastetalituse juhataja

 

Eestit iseloomustab kõrgkvalifitseeritud töötajate värbamisel töökohapõhine  lähenemine. See tähendab, et tööandjal on võimalik tööle võtta välismaalast vaba koha täitmiseks. Töölevõtmine on tavaliselt seotud tööandja kohustusega tõendada, et ELis ei ole sobivat kandidaati, kes suudaks täita töökohale esitatavad nõuded. 2011. aastal tuvastati Eestis massiline elamislubade väärkasutamine töörändes, millest tulenevalt on Riigikogus menetluses välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on tulevikus vähendada elamislubade väärkasutamise ohtu. Eelnõu muudatused jõustuvad 1.juulil 2012. Ettekande eesmärgiks on analüüsida, kuidas Eesti süsteem soodustab kõrgkvalifitseeritud töötajate rännet ning kuidas hiljutised muudatused mõjutavad talentide tulekut Eestisse.

12.20 - 13.20

Paneeldiskussioon: Kas talendikeskne ränne vajab "sini-musta-valget kaarti"?

 

Moderaator Kert Valdaru, Sisekaitseamadeemia Migratsiooniuuringute keskuse juhataja

 

Kas Eesti vajab eraldi elamisloa/viisa liiki nn sini-musta-valget kaarti talendikate sisserändajate Eestisse tuleku meelitamiseks? Kas Eesti vajab välismaised talente või suudame kasvatada ja koolitada neid ise? Kas ja kuidas muuta paindlikumaks kehtivat elamislubade menetlemise süsteemi talentide jaoks?

 

Diskussioonis osalevad:

 

1) Deniss Boroditš, Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees                         

 2) Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler 
 3) Alar Kolk, TTÜ innovatsiooni ja rahvusvahelistumise prorektor  
 4) Pirko Konsa,Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige,  Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige    
 5) Laura Kirss, PRAXISe hariduspoliitika programmi direktor
  
13.20 – 13.30Päeva kokkuvõte

  

Euroopa rändevõrgustik (ERV) on asutatud Euroopa Nõukogu otsusega 2008/381/EÜ. ERV tegevust rahastab Euroopa Liit. 

Jaga |

Viimati muudetud: 14.06.2012 15:10

Uudised