Asud siin: Avaleht

Evakuatsioonistrateegiad

Õpiobjekti eesmärk: Ülevaade erinevatest evakuatsioonistrateegiatest (jääda paigale- passiivne; horisontaalne; etpiviisiline; massiline jt) ning nende peamised plussid, miinused ja vajadused.

 

Käesolevas õpiobjektis on toodud peamised evakuatsioonistrateegiad 15 minutilise videoloenguna, mille kohta on lisatud toetava materjalina tekstifail koos inglise keelsete terminite ning kirjanduse loeteluga. Peale loengumaterjali läbimist on koostatud õppurile kasutamiseks enesekontrolli test, mis annab tagasisidet teema omandamise kohta. 

Evakuatsioonistrateegiaid ei ole Eesti õigusruumis kirjeldatud ning seetõttu on õpiobjekti eesmärk avardada õppuri silmaringi evakuatsiooni lahendamise võimalustest ning erinevate strateegiate peamistest plussidest ja miinustest. Konkreetse strateegia valik sõltub siiski hoone ning selle kasutajate eripäradest ja pole seetõttu üheselt ennustatav. Teemade käsitlemisel on lähtutud lihtsuse põhimõttest, mistõttu on materjal kasutatav ka mitte-päästeala inimestele.

Õpiobjekt on koostatud kasutamiseks Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis erinevatel õppeastmetel tuleohutujärelevalve ning ennetustöö valdkondade teemade käsitlemisel. 

 

Õpiobjekti struktuur:

  • Õppevideo sisaldab evakuatsioonimodelleerimise programmi animatsiooninäididsed, videomaterjal SKA õppusest. Lisatud programminäidised: Pathfinder.

Autor:

Kadi Luht

Järgmine leht