Päästeteenistuse eriala vastuvõtt

Päästeteenistuse erialale 2017. a avalikku konkurssi ja päevaõpet ei toimu. Vastuvõtt toimub vaid Päästeameti või Häirekeskuse suunamiskirja alusel ning kaugõppesse.

Päästeteenistuse eriala lõpetanud saavad rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja on võimelised töötama Päästeametis tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas või Häirekeskuses. Päästeteenistuse eriala lõpetanu teadmised ja oskused tagavad päästeinspektori (tase 6) ja päästejuhi (tase 6) kutsetaseme. Tuleohutusjärelevalves ja kriisireguleerimises töötamiseks ei piisa päästja või päästemeeskonna juhi kutseõppe läbimisest, vaid vajalik on omandada just kõrgharidus, mida pakub päästeteenistuse eriala. Päästevaldkonnas omandatud kõrgharidus annab eelduse päästetööde juhtimisel ja planeerimisel osalemiseks.

Päästeteenistuse eriala õpe toimub peamiselt Tallinnas Kase tänaval ja kestab 3 aastat. Õppekava maht on 180 EAP. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).

Õppima asumiseks tuleb ühendust võtta tööandjaga ehk enda piirkonna päästekeskusega, kes korraldab vastuvõtukatsed ja kandidaadid õppima suunab. Piirkondade päästekeskuste kontaktid on järgmised:   

Lõuna päästekeskuses Eva-Liisa Arro tel. 7337309; 5070545   

Põhja päästekeskuses Käthlin Pukk tel. 6282117; 58607172  

Ida päästekeskuses Nelet Verbin tel. 3391906; 55652063   

Lääne päästekeskus Anna-Kaisa Tõnissoo tel. 4447814; 53095536  

 

Õppetöö korralduse kohta annab infot päästekolledži õppekorralduse spetsialist Karin Liivaleht, tel 696 5459, karin.liivaleht@sisekaitse.ee

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee