Asud siin: Päästeala

Päästeala õpiobjektid

 1. Arvutiprogramm "ALOHA". T. Kull "BeSt"
 2. B ja C tüüpi tuletõrjevoolikute käsitsemise õpetus. H. Soodla "BeSt" 2012
 3. Ehituskonstruktsioonide tulepüsivuse parendamine. K. Luht "BeSt"
 4. Ehitusmaterjalid ja nende käitumine tulekahjutingimustes. K. Luht "BeSt"
 5. Evakuatsioonistrateegiad. K. Luht. "BeSt" 2013
 6. Inimeste päästmine sügavikest ja šahtidest. H. Soodla.
 7. Inimeste tulekahjust teavitamise süsteemid ja viisid. K. Luht.
 8. Kannatanu päästmine elektripostilt. H. Soodla.
 9. Kannatanute päätmine korruselamust. H. Soodla.
 10. Kannatanute päästmine kõrgustest. H Soodla. "BeSt". 2012
 11. Keemiakaitsevarustusse riietumine. H. Berggren. 2013. BeSt.
 12. Kütuse terminalide tulekahjude probleemsõlmed ja uudsed lahendused (CD-l raamatukogus). H. Soodla.
 13. Käsiterminali "EADS" kasutusjuhend. Ü. Jõessar "BeSt". 2012
 14. Mootorpump "Otter". H. Berggren 2016 uus
 15. Nööripääste varustus ja selle hooldus. H. Soodla.
 16. Nööripääste võtted kaldpinnalt. H. Soodla. 2013. BeSt
 17. Ohtlike veoste tähistamine. S. Polikarpus. "BeSt" 2013
 18. Operatiivraadioside käsi- ja autoterminali kasutusjuhend. Ü. Jõessar, 2013. BeSt
 19. Pesukoha etapiline ülesehitus. Heino Berggren. 2014
 20. Põlemist soodustavad ja tuldkustutavad ained (CD-l raamatukogus). H. Soodla.
 21. Päästeala ennetustöö. K. Luht.
 22. Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping. S. Põllumäe "e-Võti"
 23. Päästeala organisatsioon ja juhtimine. K. Luht.
 24. Päästekooli keemiahaagise varustus. H. Berggren. 2013. BeSt
 25. Päästeteenistuse põhiauto „Kärmas Katariina“ tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus. H. Soodla "BeSt"
 26. Päästeteenistuse põhiauto „Meite Mathilde“ tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus. H. Soodla "BeSt"
 27. Päästeteenistuse põhiauto „Scania Barbara“ tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus. H. Soodla "BeSt"
 28. Päästeteenistuse põhiauto Scania "Vana Välek" tuletõrje tsentrifugaalpumba Ruberg R30 õpetus. H. Soodla "BeSt"
 29. Päästjate evakueerimise- ja laskumisvõtted kõrgustest. H. Soodla.
 30. Põlevgaaside ja -tolmude süttimispiirid. H. Soodla. 2013. BeSt
 31. Resy-Est andmebaas. S. Polikarpus. 2016 Uus!
 32. Riskianalüüs APELL metoodika järgi. T. Kull.
 33. SOS tööprogrammi sündmuskoha aadressi sisestamise juhend. A. Oad (BeSt)
 34. Suitsueemaldus. A. Valge. 2013. BeSt
 35. Suitsusukeldumise tehnika (CD-l raamatukogus). H. Soodla.
 36. Tegutsemine tulekahju korral. K. Luht.
 37. Tulekahju avastamis- ja kustutamisseadmed. K. Luht.
 38. Tulekahju tekke põhjused ning nende vältimise meetmed. K. Luht.
 39. Tulekahjusündmuse menetlemine. R. Kroonberg, 2012 (BeSt)
 40. Uus nööripääste süsteem kannatanute päästmiseks kõrgustest (CD-l raamatukogus). H. Soodla.
 41. Tõendamiseseme asjaolud. R. Kroonberg. 2013. BeSt.
 42. Virtuaalkeskkonnas loodud tulekahjusündmuse vaatlus ja vaatluse kirjeldus, R. Kroonberg, 2013, BeSt
 43. VMAZ 92 ja ALGO tüüpi tuletõrjeredelite käsitlemine. H. Soodla. 2013. BeSt.

Häirekeskuse  töö

 1. Venekeelsete hädaabiteadete menetlemine: Liiklus (liiklusõnnetus). J. Kapura 2016

 

Järgmine leht

Päästeala