Vastuvõtt päästekorraldaja erialale

20 õppekohta

Tegemist on kutsehariduse tasemel päevaõppe erialaga. Õppe käigus õpitakse menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja võtab vastu eri emakeelega kõnelejate hädaabiteateid, on õppekavas oluline roll keeleõppel, eriti vene keelel, suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Veel õpitakse tundma erialaseid õigusakte, saadakse teadmisi kriisireguleerimisest, geoinfosüsteemidest, abi- ja infotelefonide kasutamisest ning muust päästekorraldaja tööks vajalikust.

Tutvu päästekorraldaja õppekavaga.

Õpe on eestikeelne, tasuta, kestab 10 kuud ja toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones. Ühiselamu, toit ja vormiriietus on samuti tasuta.

Ootame kandideerima igas eas inimesi!

NB! Päästekorraldaja erialal ei ole oluline hea füüsiline vorm, mistõttu ei toimu sellele erialale kandideerimisel kehalisi katseid ning kandideerima on oodatud ka erivajadusega inimesed. 

Päästekorraldaja

Kandideerimistingimused:

  • Eesti kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtukatsed:

  • eesti keele oskuse testimine, lävend 40 punkti. Testimisel ei pea osalema, kui on olemas eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punkti;
  • kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. Kutseobivusvestlusel hinnatakse ka vene keele oskust, nõutav on tase B1.

Muud vastuvõtutingimused:
Taustakontroll. Sisseastumisavalduse juurde on vaja lisada täidetud ja (digi)allkirjastatud isikuankeet. Isikuankeedi andmete põhjal tehakse kandidaadile taustakontroll, mille tulemus avaldatakse pärast kutsesobivusvestluse toimumist.

Tervislik seisund. Tulenevalt päästekorraldaja töö iseloomust ei saa päästekorraldajana töötada järgmiste haigusseisunditega isikud: kõnedefekt, telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmishäire, psüühikahäired, sõltuvus alkoholist, narkootikumidest ja muudest sõltuvust tekitada võivatest keemilistest ainetest ("Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded" § 16).

Avaldusi päästekorraldaja erialale kandideerimiseks saab esitada 10. augustini meiliaadressile kristi.veelmaa@sisekaitse.ee
Lisainfo vastuvõtu ja õppetöö kohta tel: 5138295 ning  vastuvõtt@list.sisekaitse.ee

Kutseõppe edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee