Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2017

Kati Kask - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 kati dot kask at sisekaitse dot ee 

Grete Perlbach - täiendusõppe spetsialist 696 5485 grete dot perlbach at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKoolituse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
13.01.Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus 12Tallinn (SKA)
16.-20.01.Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
23.01.Tuleohutuse ja päästetööde alane õppepäev7Väike-Maarja
24.01.Grupisupervisioon III üksuse ametnikele11Jõhvi
25.-26.01.Ekspertgrupi koolitus17Paikuse
27.01.Haldusmenetluse täiendkoolitus - kinnipeetavate pöördumised 25Tallinn (SKA)
30.01.-1.02.Uus suund (I blokk)11Tallinn (SKA)
12.10.2016 - 25.01.2017Inglise keel B115 Jõhvi
    
Veebruar   
30.01.-1.02.Uus suund (I blokk)11Tallinn (SKA)
2.02.Esmaabi täiendkoolitus11Tallinn (SKA)
3.02.Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus9Tartu Vangla
6.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Pärnu
6.-15.02.Vanglaametnike baaskoolitus6Tallinn (SKA)
13.-14.02.Esmaabi baaskoolitus6Tallinn (SKA)
14.02.Esmaabi täiendkoolitus2Tallinn (SKA)
8.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Tallinn (SKA)
9.02.Viha juhtimine - supervisioon9Tallinn (Tartu mnt 85)
10.02.Individuaalsupervisioon1Tartu
13.-17.02.Koerajuhtide põhikursus 1Muraste
14.02.Teabe avalikustamine ja teabele juurdepääsu piiramine23Tallinn (SKA)
15.-17.02.Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus13Tallinn (SKA)
15.-17.02.Esmareageerijate koolitus15Tallinn (SKA)
16.02.Grupisupervisioon III üksuse ametnikele10Jõhvi
19.-22.02.Valvurite nõukogu reis Rootsi15Rootsi
20.02.Perevägivalla ja paarisuhtevägivalla vähendamine - jätkukoolitus14Jõhvi
21.02.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10Tallinn (SKA)
22.02.Individuaalsupervisioon1Tallinn
22.02.Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele10Tartu
22.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Jõhvi
28.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele11Tallinn (SKA)
27.02.-3.03.Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
    
Märts    
3.11.2016 - 9.03.2017Vene keel B115Jõhvi
2.03.Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus - libedasõit6Lehtse raba
7.03.Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus - libedasõit11Lehtse raba
10.03.Esmaabi täiendkoolitus7Tallinn (SKA)
6.03.Jälitustegevuse juhendi koolitus29Jõhvi
9.03.Lahenduskeskne lühiteraapia21Tallinn (SKA)
13.-17.03.Koerajuhtide jõukasutuskursus1Muraste
15.-17.03.Esmareageerijate koolitus22Tallinn (SKA)
15.03.Grupisupervisioon III üksuse ametnikele12Jõhvi
17.03.Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus  - supervisioon (15.-17.02. koolitusele)10Tallinn (SKA)
20.-21.03.Uus suund (II blokk)11Tallinn (SKA)
21.-24.03.Õige hetk12Tallinn (SKA)
22.03.Praktikajuhendajate täienduskoolitus haldusmenetlusest 20Tallinn (SKA)
22.-23.03.Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine11Tallinn (SKA)
24.03.Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus13Jõhvi
27.-30.03.Alarmsõidukijuhi algkoolitus14Paikuse
29.-31.03.Jõukasutusinstruktorite täiendkoolitus14Tallinn (SKA)
29.03.Sotsiaalsete oskuste treening - supervisioon11Tartu (Tiigi 78)
30.03.Lepingud ja lepinguvälised nõuded ja kahju hüvitamine16Tallinn (SKA)
30.03.Väärtuspõhine juhtimine26Jõhvi
    
Aprill   
16.09.2016 - 14.04.2017Inglise keel B2 1Tallinn
6.04.Praktikajuhendajate koolitus enne taasühiskonnastamise praktikat13Tallinn (SKA)
13.04.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele12Tartu (Tiigi 78)
18.-19.04.Keskastmejuhi koolitus25Paide
19.-21.04.Esmareageerijate koolitus21Tallinn (SKA)
20.-21.04.Motiveeriv intervjueerimine edasijõudnutele16Tallinn (SKA)
25.04.Õige hetk - supervisioon (koolitusele 17.-20.05.2016)5Tartu (Tiigi 78)
25.04.Koerajuhtide täiendkoolituse infopäev Muraste
17.-26.04.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
27.-28.04.Esmaabi baaskoolitus20Tallinn (SKA)
28.04.Esmaabi täiendkoolitus20Tallinn (SKA)
    
Mai   
 2.-5.05.Õige Hetk15Tartu (Tiigi 78)
15.-26.05.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
16.-17.05.Esmaabi baaskoolitus20Tallinn (SKA)
17.05.Esmaabi täiendkoolitus20Tallinn (SKA)
15.05.Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine - supervisioon (17.-19.10.2016 koolitusele)11Tallinn (SKA)
17.05.Summeeritud tööaja arvestus - probleemid ja nende lahendused1Tallinn
24.-25.05.Võida13Tallinn (SKA)
    
Juuni   
1.06.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis16Tallinn (SKA)
    

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee