Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2017

Kati Kask - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 kati dot kask at sisekaitse dot ee 

Evelin Kattai - täiendusõppe spetsialist 696 5485 evelin dot kattai at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKoolituse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
13.01Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus 12Tallinn (SKA)
16.-20.01Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
23.01Tuleohutuse ja päästetööde alane õppepäev7Väike-Maarja
24.01Grupisupervisioon III üksuse ametnikele11Jõhvi
25.-26.01Ekspertgrupi koolitus17Paikuse
27.01Haldusmenetluse täiendkoolitus - kinnipeetavate pöördumised 25Tallinn (SKA)
30.01.-1.02Uus suund (I blokk)11Tallinn (SKA)
12.10.2016 - 25.01.2017Inglise keel B115 Jõhvi
    
Veebruar   
30.01.-1.02Uus suund (I blokk)11Tallinn (SKA)
2.02Esmaabi täiendkoolitus11Tallinn (SKA)
3.02Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus9Tartu Vangla
6.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Pärnu
6.-15.02Vanglaametnike baaskoolitus6Tallinn (SKA)
13.-14.02Esmaabi baaskoolitus6Tallinn (SKA)
14.02Esmaabi täiendkoolitus2Tallinn (SKA)
8.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Tallinn (SKA)
9.02Viha juhtimine - supervisioon9Tallinn (Tartu mnt 85)
10.02Individuaalsupervisioon1Tartu
13.-17.02Koerajuhtide põhikursus 1Muraste
14.02Teabe avalikustamine ja teabele juurdepääsu piiramine23Tallinn (SKA)
15.-17.02Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus13Tallinn (SKA)
15.-17.02Esmareageerijate koolitus15Tallinn (SKA)
16.02Grupisupervisioon III üksuse ametnikele10Jõhvi
19.-22.02Valvurite nõukogu reis Rootsi15Rootsi
20.02Perevägivalla ja paarisuhtevägivalla vähendamine - jätkukoolitus14Jõhvi
21.02Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10Tallinn (SKA)
22.02Individuaalsupervisioon1Tallinn
22.02Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele10Tartu
22.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Jõhvi
28.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele11Tallinn (SKA)
27.02.-3.03Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
    
Märts    
3.11.2016 - 9.03.2017Vene keel B115Jõhvi
2.03Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus - libedasõit6Lehtse raba
7.03Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus - libedasõit11Lehtse raba
10.03Esmaabi täiendkoolitus7Tallinn (SKA)
6.03Jälitustegevuse juhendi koolitus29Jõhvi
9.03Lahenduskeskne lühiteraapia21Tallinn (SKA)
13.-17.03Koerajuhtide jõukasutuskursus1Muraste
15.-17.03Esmareageerijate koolitus22Tallinn (SKA)
15.03Grupisupervisioon III üksuse ametnikele12Jõhvi
17.03Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus  - supervisioon (15.-17.02. koolitusele)10Tallinn (SKA)
20.-21.03Uus suund (II blokk)11Tallinn (SKA)
21.-24.03Õige hetk12Tallinn (SKA)
22.03Praktikajuhendajate täienduskoolitus haldusmenetlusest 20Tallinn (SKA)
22.-23.03Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine11Tallinn (SKA)
24.03Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus13Jõhvi
27.-30.03Alarmsõidukijuhi algkoolitus14Paikuse
29.-31.03Jõukasutusinstruktorite täiendkoolitus14Tallinn (SKA)
29.03Sotsiaalsete oskuste treening - supervisioon11Tartu (Tiigi 78)
30.03Lepingud ja lepinguvälised nõuded ja kahju hüvitamine16Tallinn (SKA)
30.03Väärtuspõhine juhtimine26Jõhvi
    
Aprill   
16.09.2016 - 14.04.2017Inglise keel B2 1Tallinn
3.04-7.04Koerajuhtide narkokursus koos kuulekusega3Muraste
6.04Praktikajuhendajate koolitus enne taasühiskonnastamise praktikat13Tallinn (SKA)
13.04Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele6Tartu (Tiigi 78)
18.-19.04Keskastmejuhi koolitus24Paide
19.-21.04Esmareageerijate koolitus24SKA
20.-21.04Motiveeriv intervjueerimine edasijõudnutele13SKA
25.04Õige hetk - supervisioon (koolitusele 17.-20.05.2016)3Tartu (Tiigi 78)
25.04Koerajuhtide täiendkoolituse infopäev9SKA
17.-26.04Vanglaametnike baaskoolitus10SKA
27.-28.04Esmaabi baaskoolitus10SKA
28.04Esmaabi täiendkoolitus7SKA

28.04

Individuaalne supervisioon 1

 Tallinn

    
Mai   
2.-5.05Õige hetk supervisioon15Tartu (Tiigi 78)
3.-4.05Uute juhendajate baaskoolitus26SKA
11.05Kehtestava käitumise tehnikad24SKA
15.05Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine supervisioon (17.-19.10.2016 koolitusele)11SKA
15.-26.05Vanglaametnike baaskoolitus16SKA
16.-17.05Esmaabi baaskoolitus20SKA
17.05Esmaabi täiendkoolitus20SKA
17.05Summeeritud tööaja arvestus - probleemid ja nende lahendused1Tallinn
22.05Tuleohutuskoolitus12Väike - Maarja
29.05Tuleohutuskoolitus12Väike-Maarja
29-30.05Finantsjuhtmine keskastmejuhtidele25Viru Vangla
30.05Kriminalistika12SKA
    
Juuni   
1.06Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis16 SKA
01.06Kehavigastuste fikseerimine ja dokumenteerimine12SKA
01.06-02.06Sotsiaalprogramm Sotsiaalsed oskused14 
02.06Tuleohutuskoolitus12Väike-Maarja
05.-16.06Vanglaametnike baaskoolitus16SKA
07.-08.06Sotsiaalprogramm Võida13SKA
12.06Avaliku esinemise koolitus12SKA
12.-13.06Koolitajate koolitus30 
15.-16.06Esmaabi koolitus16SKA
16.06Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele15 
19.06Haldusmenetluse koolitus(kinnipeetavate pöördumised)25SKA
19.-21.06Motiveeriv intervjueerimine, algkoolitus12SKA
29.06Kehtestava käitumise tehnikad25SKA

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee