Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2017

Kati Kask - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 kati dot kask at sisekaitse dot ee 

Evelin Kattai - täiendusõppe spetsialist 696 5485 evelin dot kattai at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKoolituse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
13.01Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus 12SKA
16.-20.01Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
23.01Tuleohutuse ja päästetööde alane õppepäev7Väike-Maarja
24.01Grupisupervisioon III üksuse ametnikele11Jõhvi
25.-26.01Ekspertgrupi koolitus17Paikuse
27.01Haldusmenetluse täiendkoolitus - kinnipeetavate pöördumised 25SKA
30.01.-1.02Uus suund (I blokk)11SKA
12.10.2016 - 25.01.2017Inglise keel B115 Jõhvi
    
Veebruar   
30.01.-1.02Uus suund (I blokk)11SKA
2.02Esmaabi täiendkoolitus11SKA
3.02Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus9Tartu Vangla
6.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Pärnu
6.-15.02Vanglaametnike baaskoolitus6SKA
13.-14.02Esmaabi baaskoolitus6SKA
14.02Esmaabi täiendkoolitus2SKA
8.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10SKA
9.02Viha juhtimine - supervisioon9Tallinn (Tartu mnt 85)
10.02Individuaalsupervisioon1Tartu
13.-17.02Koerajuhtide põhikursus 1Muraste
14.02Teabe avalikustamine ja teabele juurdepääsu piiramine23SKA
15.-17.02Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus13SKA
15.-17.02Esmareageerijate koolitus15SKA
16.02Grupisupervisioon III üksuse ametnikele10Jõhvi
19.-22.02Valvurite nõukogu reis15Rootsi
20.02Perevägivalla ja paarisuhtevägivalla vähendamine - jätkukoolitus14Jõhvi
21.02Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10SKA
22.02Individuaalsupervisioon1Tallinn
22.02Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele10Tartu
22.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele10Jõhvi
28.02Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele11SKA
27.02.-3.03Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
    
Märts    
3.11.2016 - 9.03.2017Vene keel B115Jõhvi
2.03Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus - libedasõit6Lehtse raba
7.03Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus - libedasõit11Lehtse raba
10.03Esmaabi täiendkoolitus7SKA
6.03Jälitustegevuse juhendi koolitus29Jõhvi
9.03Lahenduskeskne lühiteraapia21SKA
13.-17.03Koerajuhtide jõukasutuskursus1Muraste
15.-17.03Esmareageerijate koolitus22SKA
15.03Grupisupervisioon III üksuse ametnikele12Jõhvi
17.03Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus  - supervisioon (15.-17.02. koolitusele)10SKA
20.-21.03Uus suund (II blokk)11SKA
21.-24.03Õige hetk12SKA
22.03Praktikajuhendajate täienduskoolitus haldusmenetlusest 20SKA
22.-23.03Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine11SKA
24.03Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus13Jõhvi
27.-30.03Alarmsõidukijuhi algkoolitus13Paikuse
29.-31.03Jõukasutusinstruktorite täiendkoolitus14SKA
29.03Sotsiaalsete oskuste treening - supervisioon11Tartu (Tiigi 78)
30.03Lepingud ja lepinguvälised nõuded ja kahju hüvitamine16SKA
30.03Väärtuspõhine juhtimine26Jõhvi
    
Aprill   
16.09.2016 - 14.04.2017Inglise keel B2 1Tallinn
3.04-7.04Koerajuhtide narkokursus koos kuulekusega3Muraste
6.04Praktikajuhendajate koolitus enne taasühiskonnastamise praktikat13SKA
13.04Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele6Tartu (Tiigi 78)
18.-19.04Keskastmejuhi koolitus24Paide
19.-21.04Esmareageerijate koolitus24SKA
20.-21.04Motiveeriv intervjueerimine edasijõudnutele13SKA
25.04Õige hetk - supervisioon (koolitusele 17.-20.05.2016)3Tartu (Tiigi 78)
25.04Koerajuhtide täiendkoolituse infopäev9SKA
17.-26.04Vanglaametnike baaskoolitus9SKA
27.-28.04Esmaabi baaskoolitus9SKA
28.04Esmaabi täiendkoolitus9SKA

28.04

Individuaalne supervisioon 1

Tallinn

    
Mai   
16.09-12.05Inglise keel B21Tallinn
2.-5.05Õige hetk13Tartu (Tiigi 78)
3.-4.05Uute juhendajate baaskoolitus26SKA
11.05Kehtestava käitumise tehnikad23SKA
15.05Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine supervisioon (17.-19.10.2016 koolitusele)8SKA
15-19.05Koerajuhtide jäljeajamise koolitus koos kuulekusega2Muraste
15.-26.05Vanglaametnike baaskoolitus4SKA
16.-17.05Esmaabi baaskoolitus6SKA
17.05Esmaabi täiendkoolitus7SKA
17.05Summeeritud tööaja arvestus - probleemid ja nende lahendused1Tallinn
22.05-26.05Koerajuhtide põhikoolitus1Muraste
22.05Tuleohutuskoolitus10Väike - Maarja
29.05Tuleohutuskoolitus12Väike-Maarja
29-30.05Finantsjuhtmine keskastmejuhtidele18Viru Vangla
30.05Kriminalistika21SKA
30.05Koerajuhtide kuulekus+markeerimine koolitus3Muraste
31.05-01.06Sotsiaalprogramm liiklusohutus11 SKA
    
Juuni   
1.06Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis14SKA
01.06Kehavigastuste fikseerimine ja dokumenteerimine8SKA
01.06-02.06Sotsiaalprogramm Sotsiaalsed oskused12Tallinn (Tartu mnt 85)
02.06Tuleohutuskoolitus9Väike-Maarja
07.-08.06Sotsiaalprogramm Võida12SKA
12.06Avaliku esinemise koolitus11SKA
12.-13.06Koolitaja koolitus19Ida-Virumaa
14-15.06Koerajuhtide täiendkoolitus1Tartu vangla
16.06Esmaabi täiendkoolitus7SKA
16.06Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele11Tartu (Tiigi tänav 78)
19.-21.06Motiveeriv intervjueerimine, algkoolitus11SKA
29.06Kehtestava käitumise tehnikad22SKA
    
 August   
31.07-04.08Koerajuhtide kutsikakoolitus1Muraste
7-11.08Koerajuhtide jäljeajamise koolitus 

Muraste

7-11.08Koerajuhtide põhikoolitus1Muraste
8-9.08Jälitustoimingu koolitus 14SKA
10.08Grupisupervisioon sõltastega tegelevatele ametnikele13Viru
14.08Exceli koolitus edasijõudnutele15SKA
14-25.08Vanglaametnike baaskoolitus SKA
15.08Kriisipsühholoogia alused keskastmejuhtidele21SKA
16.08Koerajuhtide täiendkoolitus3Muraste
16-18.08Laskeinstruktorite täiendkoolitus3Tartu
17.08-18.08Esmaabi baaskoolitus6SKA
18.08Esmaabi täiendkoolitus8SKA
21.08Tuleohutusalane koolitus8Väike-Maarja
24.08Tuleohutusalane koolitus9Väike-Maarja
23-24.08Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele22Järvamaal
24.08Värbamine25SKA
25.08Vaimse häirega kinnipeetavad ja nendega suhtlemine12Viru
29.08Avaliku esinemise koolitus12SKA
30.08Väline juriste koolitus4Tallinn
31.08Riigisaladuse kaitse 12 SKA
    
September   
4-6.09Agressiivsuse asendamise treening16SKA
7-8.09Eluviisitreening12SKA
12.09Halduskohtumenetlus ja uuem kohtupraktika12SKA
13.09Esmaabi täiendkoolitus16SKA
18-20.09Agressiivsuse asendamise treening, II moodul16SKA
18-22.09Instruktorite tasemekoolitus I osa12SKA
19.09Haldusmenetluse koolitus (kinnipeetavate pöördumised)16Tartu
25.09Erineva kultuuritaustaga isikutega tegelemine25SKA
26.09Kiirsõidukoolitus15Laitse
27-29.09Motiveeriv intervjueerimine algkoolitus16SKA
29.09Praktikajuhendajate koolitus enne distsiplinaarmenetluse praktikat25SKA

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee