Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2016

Kati Kask - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 kati dot kask at sisekaitse dot ee 

Grete Perlbach - täiendusõppe spetsialist 696 5485 grete dot perlbach at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKursuse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
04.01.Juhendajate jätkukoolitus - õiguskaitsemenetlus14Tallinn (SKA)
04.01. - 05.01.Esmaabi baaskoolitus5Tallinn (SKA)
06.01. - 15.01.Vanglaametnike baaskoolitus5Tallinn (SKA)
11.01.Individuaalsupervisioonid3Tartu Vangla
13.01.Viha juhtimine - supervisioon10Tallinn (Tartu mnt 85)
13.-14.01.Ekspertgrupi koolitus18Tartu
15.01-23.03.16Koera individuaalkursus1Muraste
19.01.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)
20.-21.01.Finantsjuhtimise koolitus16Jõhvi
21.01.Grupisupervisioon 11Tartu Vangla
25.-26.01.Juhendajate baaskoolitus20Tallinn (SKA)
28.01.Finantsjuhtimise koolitus16Tallinn (SKA)
    
Veebruar   
23.09.15 - 05.02.16Vene keel kriminaalhooldusametnikele A214Tallinn (SKA)
1.02.Individuaalsupervisioon1Tallinn
1.-4.02.Alarmsõidukijuhi algkoolitus10Paikuse
1.-2.02.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
3.-12.02.Vanglaametnike baaskoolitus11Tallinn (SKA)
11.02.-31.05.2016Vene keel kriminaalhooldusametnikele B112Tallinn (SKA)
12.02Individuaalsupervisioon1Tallinn
15.02.Individuaalsupervisioonid2Tartu Vangla
16.02.Esmaabi täiendkoolitus13Tartu Vangla
18.02.Tuleohutuse- ja päästetööde alane õppepäev14Väike-Maarja
18.02.Grupisupervisioon14Tartu Vangla
19.02, 26.02, 4.03Haldusmenetlus10Rakvere
22.02.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10Tartu Vangla
25.02-26.02.Eluviisitreening13Tallinn (SKA)
25.02.Koera individuaalkursus3Tallinn
26.02.Kommunikatsioonikoolitus14Tallinn (SKA)
    
Märts    
1.03.Grupisupervisioon7Viru Vangla
3.03.Tuleohutuse- ja päästetööde alane õppepäev13Väike-Maarja
3.03.Individuaalsupervisioon1Tallinn
7.03.Grupisupervisioon10Viru Vangla
7.-8.03.Esmaabi baaskoolitus6Tallinn (SKA)
8.03.Juhendajate jätkukoolitus15Tartu
9.-18.03.Vanglaametnike baaskoolitus3Tallinn (SKA)
9.-11.03.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine8Tallinn (SKA)
14.-18.03.Koerte narkokursus1Muraste
14.-15.03.Väärteomenetlus I12Viru Vangla
16.03.Grupisupervisioon11Viru Vangla
17.03.Grupisupervisioon13Tartu Vangla
18.03.Libedasõit15Lääne-Virumaa
21.03.Ekspertgrupi koolitus21Tallinn (SKA)
21.-24.03.Valvurite nõukogu tutvumisreis Belgiasse16Belgia
22.03.Esmaabi täiendkoolitus8Viru Vangla
22.03.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10Tallinn (SKA)
24.03.Individuaalsupervisioonid2Jõhvi
28.-29.03.Väärteomenetlus II12Viru Vangla
28.03.-1.04.Koera jõukasutuskursus1Muraste
29.-30.03.Ekspertgrupi koolitus21Tallinn (SKA)
30.03.Grupisupervisioon14Viru Vangla
30.-31.03.Agressiivsuse asendamise treening - supervisioon6Tartu, Tiigi 78
31.03.Grupisupervisioon12Tartu Vangla
    
Aprill   
3.11.15 - 13.04.16Ametialane vene keel valvuritele A214Tallinn (SKA)
4.-13.04.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
14.-15.04.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
20.-22.04.Ekspertgrupi koolitus21Tallinn (SKA)
    
Mai   
2.-11.05.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
12.-13.05.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
16.-27.05.Koera jäljeajamisekursus1Muraste
    
Juuni   
6.-7.06.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
8.-17.06.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
    
Juuli   
    
August   
 8.-12.08.Koerte narkokursus 1 Muraste
29.08.-2.09.Koerte narkokursus1Muraste
    
September   
5.-16.09.Koera patrullkursus1Muraste
 12.-16.09.Koerte narkokursus1Muraste
26.09.-7.10.Koera jäljeajamisekursus1Muraste
    
Oktoober   
3.-7.10.Koerte narkokursus1Muraste
10.-14.10.Koera kuulekuskursus1Muraste

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee