Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2016

Kati Kask - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 kati dot kask at sisekaitse dot ee 

Grete Perlbach - täiendusõppe spetsialist 696 5485 grete dot perlbach at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKursuse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
04.01.Juhendajate jätkukoolitus - õiguskaitsemenetlus14Tallinn (SKA)
04.01. - 05.01.Esmaabi baaskoolitus5Tallinn (SKA)
06.01. - 15.01.Vanglaametnike baaskoolitus5Tallinn (SKA)
11.01.Individuaalsupervisioonid3Tartu Vangla
13.01.Viha juhtimine - supervisioon10Tallinn (Tartu mnt 85)
13.-14.01.Ekspertgrupi koolitus18Tartu
15.01-23.03.16Koera individuaalkursus1Muraste
19.01.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)
20.-21.01.Finantsjuhtimise koolitus16Jõhvi
21.01.Grupisupervisioon 11Tartu Vangla
25.-26.01.Juhendajate baaskoolitus20Tallinn (SKA)
28.01.Finantsjuhtimise koolitus16Tallinn (SKA)
    
Veebruar   
23.09.15 - 05.02.16Vene keel kriminaalhooldusametnikele A214Tallinn (SKA)
1.02.Individuaalsupervisioon1Tallinn
1.-4.02.Alarmsõidukijuhi algkoolitus10Paikuse
1.-2.02.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
3.-12.02.Vanglaametnike baaskoolitus11Tallinn (SKA)
11.02.-31.05.2016Vene keel kriminaalhooldusametnikele B110Tallinn (SKA)
12.02Individuaalsupervisioon1Tallinn
15.02.Individuaalsupervisioonid2Tartu Vangla
16.02.Esmaabi täiendkoolitus13Tartu Vangla
18.02.Tuleohutuse- ja päästetööde alane õppepäev14Väike-Maarja
18.02.Grupisupervisioon14Tartu Vangla
19.02, 26.02, 4.03Haldusmenetlus10Rakvere
22.02.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10Tartu Vangla
25.02-26.02.Eluviisitreening13Tallinn (SKA)
25.02.Koera individuaalkursus3Tallinn
26.02.Kommunikatsioonikoolitus14Tallinn (SKA)
    
Märts    
1.03.Grupisupervisioon7Viru Vangla
3.03.Tuleohutuse- ja päästetööde alane õppepäev13Väike-Maarja
3.03.Individuaalsupervisioon1Tallinn
19.02, 26.02, 4.03Haldusmenetlus10Rakvere
7.03.Grupisupervisioon10Viru Vangla
7.-8.03.Esmaabi baaskoolitus6Tallinn (SKA)
8.03.Juhendajate jätkukoolitus15Tartu
9.-18.03.Vanglaametnike baaskoolitus3Tallinn (SKA)
9.-11.03.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine8Tallinn (SKA)
14.-18.03.Koerte narkokursus1Muraste
14.-15.03.Väärteomenetlus I12Viru Vangla
16.03.Grupisupervisioon11Viru Vangla
17.03.Grupisupervisioon13Tartu Vangla
18.03.Libedasõit15Lääne-Virumaa
21.03.Ekspertgrupi koolitus21Tallinn (SKA)
21.-24.03.Valvurite nõukogu tutvumisreis Belgiasse16Belgia
22.03.Esmaabi täiendkoolitus8Viru Vangla
22.03.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis10Tallinn (SKA)
22.-24.03Jälitustegevuse baaskoolitus2Muraste
24.03.Individuaalsupervisioonid2Jõhvi
28.-29.03.Väärteomenetlus II12Viru Vangla
28.03.-1.04.Koera jõukasutuskursus1Muraste
29.-30.03.Ekspertgrupi koolitus21Tallinn (SKA)
30.03.Grupisupervisioon14Viru Vangla
30.-31.03.Agressiivsuse asendamise treening - supervisioon6Tartu, Tiigi 78
31.03.Grupisupervisioon12Tartu Vangla
    
Aprill   
28.03.-1.04.Koera jõukasutuskursus1Muraste
3.11.15 - 13.04.16Ametialane vene keel valvuritele A212Tallinn (SKA)
4.-13.04.Vanglaametnike baaskoolitus2Tallinn (SKA)
11.-15.04.Koerajuhtide narkokursus3Muraste
14.-15.04.Esmaabi baaskoolitus6Tallinn (SKA)
13.04.Tulekahju ekspertiis (EKEI)12Tallinn
14.04.Toksikoloogiaekspertiisid ja uuringud. Narkootiliste ainete ekspertiis. (EKEI)12 Tallinn
19.04.Väärtuste seminar63Tallinn
21.04.Sõrmejälgede võtmine (EKEI)6Tallinn
25.04.Individuaalsupervisioon1Tallinn
    
Mai   
11.02.-31.05.2016Vene keel kriminaalhooldusametnikele B110Tallinn (SKA)
2.-4.05.Ekspertgrupi koolitus21Tallinn (SKA)
2.-11.05.Vanglaametnike baaskoolitus3Tallinn (SKA)
3.-5.05.Jälitustegevuse baaskoolitus2Muraste
4.-8.05.Instruktorite koolitus4Soome
6.05.Jäljeekspertiis (EKEI)13Tallinn
11.05.Valvurite ettevalmistus hindamistestideks8Tallinn
12.-13.05.Esmaabi baaskoolitus9Tallinn (SKA)
16.-27.05.Koera jäljeajamisekursus1Muraste
17.-20.05.Õige hetk5Tallinn (SKA)
18.-19.05.Peretöö I moodul13Tallinn (Tartu mnt 85)
19.05.DNA ekspertiisid (EKEI)5Jõhvi
20.05.DNA võtmine (EKEI)4Tartu
20.05.Individuaalsupervisioonid4Tartu
25.05.Esmaabi täiendkoolitus12Tallinn (SKA)
26.05. ja 30.-31.05.Motiveeriv intervjueerimine algajatele 14Jõhvi
    
Juuni   
1.-3.06.Peretöö II moodul13Tallinn (Tartu mnt 85)
2.06.Põhiõiguste piiramine20Tallinn
2.06.Individuaalsupervisioonid4Tartu
7.-8.06.Masside ohjamine46Tallinn (SKA)
7.06.Valvurite ettevalmistus hindamistestideks12Jõhvi
8.06.Valvurite ettevalmistus hindamistestideks15Tartu
9.06.Valvurite ettevalmistus hindamistestideks12Tartu
9.06.Instruktorite vahetu sunni standardi koolitus10Tallinn
10.06.Valvurite ettevalmistus hindamistestideks16Tartu
10.06.Instruktorite liikuva objekti laskmise koolitus6Tallinn
14.06.Arvutiõpe24Tallinn (SKA)
15.06.Personalitöötaja roll tööandja brändimisel21Jõhvi
14.-15.06.Masside ohjamine41Tallinn (SKA)
15.-16.06.Seksuaalkurjategijate riskihindamise algkoolitus20Tallinn
15.-17.06.Motiveeriv intervjueerimine algajatele13Tallinn (Tartu nt 85)
16.06.Esmaabi täiendkoolitus12Tallinn (SKA)
20.-21.06.Eluviisitreening 11Tallinn (SKA)
28.-29.06.Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine 12Tallinn
30.06.Motiveeriv intervjueerimine - supervisioon14 Jõhvi
    
Juuli   
    
August   
8.-17.08.Vanglaametnike baaskoolitus8Tallinn (SKA)
18.-19.08.Esmaabi baaskoolitus10Tallinn (SKA)
1.-12.08.Koera põhikursus 1Muraste
8.08.-16.12.2016Koera individuaalkursus1Muraste
12.08.Motiveeriv intervjueerimine - supervisioon15Tartu
15.08.Individuaalsupervisioon1Tartu
22.08.Esmaabi täiendkoolitus12Tallinn (SKA)
24.-26.08.Viha juhtimine13Tallinn (SKA)
25.08.Tuleohutuse ja päästetöödealane õppepäev10Väike-Maarja
29.-30.08.Eluviisitreening12Jõhvi
29.08.-2.09.Koera narkokursus1Muraste
31.08.Jälitustegevuse juhendi koolitus26Tallinn
    
September   
5.09.-14.12.Vene keel A214Tallinna Vangla
6.09.-16.12.Vene keel A214Tartu Vangla
7.09.-16.12.Inglise keel B114Tartu Vangla
5.-6.09.Sotsiaalsete oskuste treening16Tartu
5.-16.09.Koera patrullkursus1Muraste
6.-7.09.Ekspertgrupi koolitus16Paikuse
7.-8.09.Liiklusohutusprogramm7Tallinn (SKA)
12.09.Esmaabi täiendkoolitus15Tallinn (SKA)
12.-13.09.Tänased noored ja noorsootöö21Tallinn (SKA)
13.-14.09.Masside ohjamine40Tallinn (SKA)
12.-16.09.Koerte narkokursus2Muraste
15.09.Tuleohutuse ja päästetööde alane õppepäev15Väike-Maarja
19.-20.09.Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine13Viru Vangla
19.-20.09.Jälitustoimingu koolitus16Tallinn (SKA)
21.09.Individuaalsupervisioon2Tartu Vangla
22.09.Suitsidaalsus ja ennastkahjustav käitumine vanglas25Tallinn (SKA)
22.-23.09.Juhendajate baaskoolitus20Tallinn (SKA)
26.-27.09.Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine12Tartu Vangla
26.-29.09.Alarmsõidukijuhi algkoolitus16Paikuse
26.09.-7.10.Koera jäljeajamisekursus1Muraste
27.09.Teabe avalikustamine ja teabele juurdepääsu piiramine23Tallinn (SKA)
28.-30.09.Motiveeriv intervjueerimine algajatele14Tartu
29.09.Praktika juhendajate koolitus enne distsiplinaarmenetluse praktikat22Tallinn (SKA)
30.09.Haldusmenetluse jätkukoolitus22Tallinn (SKA)
30.09.Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele12 Viru Vangla
    
Oktoober   
3.-7.10.Koerte narkokursus1Muraste
10.-14.10.Koera kuulekuskursus1Muraste
    
    
    

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee