Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2017

Kati Kask - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 kati dot kask at sisekaitse dot ee 

Grete Perlbach - täiendusõppe spetsialist 696 5485 grete dot perlbach at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKoolituse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
13.01.Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus 17Tallinn (SKA)
19.-20.01.Esmaabi baaskoolitus Tallinn (SKA)
16.-20.01.Koerajuhtide narkokursus koos kuulekuskursusega3Muraste
23.01.Tuleohutuse ja päästetööde alane õppepäev12Väike-Maarja
24.01.Grupisupervisioon III üksuse ametnikele12Jõhvi
25.-26.01.Ekspertgrupi koolitus18Paikuse
27.01.Haldusmenetluse täiendkoolitus - kinnipeetavate pöördumised 20Tallinn (SKA)
30.01.-1.02.Uus suund (I blokk)12Tallinn (SKA)
12.10.2016 - 25.01.2017Inglise keel B115 Jõhvi
    
Veebruar   
30.01.-1.02.Uus suund (I blokk) 12Tallinn (SKA)
2.02.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)
3.02.Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus10Tartu
3.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele12Tartu
6.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele12Pärnu
6.-15.02.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
16.-17.02.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
8.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele12Tallinn (SKA)
9.02.Viha juhtimine - supervisioon13Tallinn (Tartu mnt 85)
10.02.Distsiplinaarmenetluse täiendkoolitus16 Jõhvi
14.02.Teabe avalikustamine ja teabele juurdepääsu piiramine25Tallinn (SKA)
15.-17.02.Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus12Tallinn (SKA)
15.-17.02.Esmareageerijate koolitus21Tallinn (SKA)
16.02.Grupisupervisioon III üksuse ametnikele12Jõhvi
3.11.2016 - 16.02.2017Vene keel B115Jõhvi
22.02.Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele12Tartu
22.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele12Jõhvi
28.02.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele12Tallinn (SKA)
    
Märts    
6.-7.03.Uus suund (II blokk)12Tallinn (SKA)
6.-15.03.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
15.-17.03.Esmareageerijate koolitus21Tallinn (SKA)
16.-17.03.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
17.03.Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus  - supervisioon (15.-17.02. koolitusele)12Tallinn (SKA)
10.03.Sotsiaalsete oskuste treening - supervisioon 16Tartu (Tiigi 78)
    
Aprill   
16.09.2016 - 14.04.2017 Inglise keel B2 1 Tallinn

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee