Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2015

Pille Riin Pettai - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 pille dot pettai at sisekai dot ee 

Külliki Kurvits - täiendusõppe spetsialist 696 5485 kylliki dot kurvits at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKursuse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
05.01. - 06.01.Esmaabi baaskoolitus9Tallinn (SKA)
06.01. - 07.01.Grupitööde metoodikad18Tartu (Tiigi 78)
07.01. - 16.01.Vanglaametnike baaskoolitus5Tallinn (SKA)
14.01. - 29.01.Narkokoerte koolitus3 Muraste (SKA)
16.01. - 19.06.Koera individuaalkursus1 Muraste (SKA)
20.01.Esmaabi täiendkoolitus9Tartu Vangla
21.01.Narkootikumide tundmine41EKEI (Tervise 30, Tallinn)
26.01. - 20.04.Ametialane vene keel B2.24Tartu
27.01.Esmaabi täiendkoolitus10Tartu Vangla
29.01.Lahkumisintervjuude läbiviimine13Tallinn (SKA)
    
Veebruar   
02.02. - 30.10.Koerte põhikursus2Muraste
02.02. - 03.02.Esmaabi baaskoolitus13Tallinn (SKA)
04.02. - 13.02.Vanglaametnike baaskoolitus9Tallinn (SKA)
05.02.Arhiivtöö koolitus6Tallinn (Tartu mnt 85)
06.02.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tallinn (SKA)
09.02.Esmaabi täiendkoolitus13Tallinn (SKA)
11.02.Toiduhügieeni e-koolitus1Tartu
12.02. - 13.02.Personaliprobleemide haldamine20Bernhard SPA (Otepää)
16.02. - 08.11.Koerte jõukasutuskursus- kutsika kursus1Muraste (SKA)
17.02. - 18.02.Juhendajate baaskoolitus12Tallinn (SKA)
18.02.Esmaabi täiendkoolitus7Tallinn (SKA)
18.02. - 20.02.Uimastisõltuvus ja sõltuvusravi19Meresuu SPA (Narva-Jõesuu)
25.02. - 27.02.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine9Tallinn (SKA)
26.02.Personalijuhtimine ja -planeerimine16Tallinn (SKA)
26.02.Andmekaitse koolitus40Viru Vangla
    
Märts   
02.03.Tuleohutuse ja päästetöödealane õppepäev14Väike-Maarja (SKA)
3.03. - 11.06.Ametialane vene keel B1 Tartu
6.03.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tallinn (SKA)
09.03. - 10.03.Esmaabi baaskoolitus9Tallinn (SKA)
11.03. - 20.03.Vanglaametnike baaskoolitus9Tallinn (SKA)
13.03Juhendajate jätkukoolitus16Tallinn (SKA)
16.03.Esmaabi täiendkoolitus13Tallinn (SKA)
16.03. - 19.03.Alarmsõidukijuhi algkoolitus11Paikuse (SKA)
19.03 - 20.03.Perevägivalla ja paarisuhete vägivalla vähendamine14Tallinn (SKA)
20.03.Esmaabi täiendkoolitus13Tallinn (SKA)
23.03.Esmaabi täiendkoolitus10Tallinn (SKA)
23.03. - 27.03.Koerte jõukasutuskursus1Muraste
23.03. - 28.05.Vene keele täiendõpe12Viru vangla
24.03.Suitsidaalsus ja ennastkahjustav käitumine15Tallinn (SKA)
31.03.Väärteomentluse ABC25Jaama 7, Jõhvi
    
Aprill   
06.04. - 07.04.Esmaabi baaskoolitus11Tallinn (SKA)
6.04. - 10.04.Teavitamise koolituse õppereis2Prantsusmaa
08.04. - 17.04.Vanglaametnike baaskoolitus11Tallinn (SKA)
13.04.Tõenduslik alkomeeter21Tallinn (SKA)
15.04. - 17.04.Viha juhtimine14Tallinn (SKA)
17.04.Elektroonilise järelevalve koolitus24Viru vangla
20.04.Esmaabi täiendkoolitus12Viru vangla
20.04. - 21.04.Eluviisitreening10Tallinn (SKA)
20.04. - 21.04.EQUIP (I moodul)12Kreutzwaldi 5a, Rakvere
22.04. - 23.04.Kriminaalmenetlus25Tõnismägi 5a (Tallinn)
23.04. - 24.04.Noorsoo pedagoogika22Tallinn (SKA)
23.04. - 24.04.Agressiivsuse asendamise treeningu supervisioon7Tiigi 78, Tartu
28.04 - 29.04.Sotsiaalsete oskuste treening12Kreutzwaldi 5a, Rakvere
29.04.Teavitamise koolitus16Tallinn (SKA)
29.04.Haldusmenetluse koolitus (I moodul)21Tallinn (SKA)
30.04.Haldusmenetluse koolitus (I moodul)17Tallinn (SKA)
    
Mai   
04.05. - 13.05.Vanglaametnike baaskoolitus2Tallinn (SKA)
6.05.Seksuaalkurjategijate kohtlemise koolitus26Tartu
12.05. - 13.05.EQUIP (II moodul)12Kreutzwaldi 5a, Rakvere
13.05. - 14.05.Tulemusüksuste juhtimise koolitus15Tallinn
13.05. - 15.05.Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine12Tartu (Tiigi 78)
13.05.Haldusmenetluse koolitus (II moodul)21Tallinn (SKA)
14.05.Haldusmenetluse koolitus (II moodul)16Tallinn (SKA)
14.05. - 15.05.Esmaabi baaskoolitus4Tallinn (SKA)
15.05.Elektroonilise järelevalve koolitus32Tallinn (SKA)
19.05 - 21.05.Motiveeriv intervjueerimine algkursus12Tartu
21.05.Seksuaalkurjategijate kohtlemise koolitus30Tallinn (SKA)
21.05. - 22.05.EQUIP (III moodul)12Kreutzwaldi 5a, Rakvere
25.05.Supervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele13Kreutzwaldi 5a, Rakvere
25.05.Esmaabi täiendkoolitus14Viru vangla
26.05. - 27.05.Liiklusohutusprogramm13Tallinn (SKA)
28.05Tõendusliku alkomeetri koolitus20Tallinn (SKA)
29.05. Väärteomenetlus24Riigikohus (Tartu)
    
Juuni   
1.06.Supervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele12Tallinn (P. Süda 1)
3.06.Supervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele8Tartu vangla
5.06.Suitsetamisest loobumisnõustajate koolitus6Tartu (Tiigi 78)
08.06. - 09.06.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
8.06. - 10.06.Uimastisõltuvus ja sõltlaste resotsialiseerimine22Narva-Jõesuu
8.06. - 11.06.Alarmsõidukijuhi algkoolitus12Paikuse (SKA)
10.06. - 19.06.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
11.06.Seksuaalkurjategijate kohtlemise koolitus30Jõhvi
11.06. - 12.06.EQUIP (IV moodul)12Kreutzwaldi 5a, Rakvere
12.06.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tartu
15.06.Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine supervisioon12 Tartu (Tiigi 78)
16.06.Õige hetk supervisioon12Tallinn (Tartu mnt 85)
18.06.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tartu
19.06.Elektroonilise järelevalve koolitus40Tartu vangla

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee