Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2014

Heidi Paukson - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 heidi dot paukson at sisekaitse dot ee 

Külliki Kurvits - täiendusõppe spetsialist 696 5485 kylliki dot kurvits at sisekaitse dot ee

Toimumise aeg

Kursuse nimi

Osalejaid

Toimumise koht

Jaanuar   
20.01. - 12.05.Ametialane vene keel4Tartu
22.01. - 30.06.Koera individuaalne arendamine1Muraste (SKA)
20.01. - 29.01.Vanglaametnike baaskoolitus10Tallinn (SKA)
30.01. - 31.01.Esmaabi baaskoolitus9Tallinn (SKA)
31.01.Equip supervisioon9Viru Vangla
    
Veebruar

 

  
03.02. - 31.03.D-kategooria mootorsõidukijuhi kursus1Tartu
10.02. - 18.02.Vanglaametnike baaskoolitus11Tallinn (SKA)
11.02.Motiveeriv intervjueerimine (supervisioon)12Tallinn (SKA)

14.02.

Supervisioon (grupi)11Tartu
19.02. - 31.03.D-kategooria mootorsõidukijuhi kursus1Tallinn
19.02. - 21.02.Narkokoerte koolitus3Tartu
20.02. - 21.02.Esmaabi baaskoolitus10Tallinn (SKA)
25.02. - 28.02.Alarmsõidukijuhi algkoolitus12Paikuse (SKA)
    
Märts   
05.03. - 7.03.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine12Tallinn (SKA)
07.03.Haldusmenetlus - pöördumised (I osa)18Tallinn (SKA)
11.03.Juhendajate jätkukoolitus16Tallinn (SKA)
12.03.Supervisioon (individuaalne)4Tartu
14.03.Haldusmenetlus - pöördumised (II osa)18Tallinn (SKA)
14.03.Toiduhügieeni koolitus5Tartu
17.03. - 18.03.Esmaabi baaskoolitus10Tallinn (SKA)
19.03. - 28.03.Vanglaametnike baaskoolitus9Talllinn (SKA)
23.03.Toiduhügieeni e-koolitus3Tartu
24.03.Tuleohutuse- ja päästetöödealane õppepäev13Väike-Maarja (SKA)
25.03.Toiduhügieeni e-koolitus1Tartu
27.03. - 28.03.Vangi suhtes läbiviidav distsiplinaarmenetlus (I osa)19Tallinn (SKA)
28.03.Tuleohutuse- ja päästetöödealane õppepäev12Väike-Maarja (SKA)
    
Aprill   
02.04. - 14.05.D-kategooria mootorsõidukijuhi kursus1Jõhvi
04.04.Kriminaalanalüüsi koolitus17Tallinn (SKA)
04.04.Tuleohutuse- ja päästetöödealane õppepäev12Väike-Maarja (SKA)
08.04.Toiduhügieeni e-koolitus4Tartu
09.04.Tuleohutuse- ja päästetöödealane õppepäev12Väike-Maarja (SKA)
09.04. - 10.04.Vaidemenetlus vanglas (I osa)19Tallinn (SKA)
10.04.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis14Tallinn (SKA)
14.04. -17.04.Jõukasutuse kursus1Muraste (SKA)
15.04.Toiduhügieeni koolitus4Tartu
21.04. - 25.04.Vanglaametnike baaskoolitus (I osa)13Tallinn (SKA)
24.04.Supervisioon (individuaalne)4Tartu
24.04. - 25.05.Keskastme juhi roll vanglasüsteemis (I osa)17Tallinn
28.04. - 30.04.Alarmsõidukijuhi jätkukoolitus11Paikuse (SKA)
    
Mai   
02.05.Vangi suhtes läbiviidav distsiplinaarmenetlus (II osa)19Tallinn (SKA)
05.05. - 07.05.Vanglaametnike baaskoolitus (II osa)13Tallinn (SKA)
8.05.Teenistuskoera rakendamine meeskonna koosseisus1Paikuse (SKA)
08.05. - 09.05.Esmaabi baaskoolitus10Tallinn (SKA)
12.05. - 14.05.Sotsiaalprogrammi "vihajuhtimine" koolitus9Tallinn (SKA)
14.05. - 16.05.Motiveeriv intervjueerimine (I osa)12Tartu
15.05.Keskastme juhi roll vanglasüsteemis (II osa)17Tallinn
15.05.Sotsiaalprogrammi "vihajuhtimine" jätkukoolitus6Viru Vangla
16.05.Vaidemenetlus vanglas (II osa)19Tallinn (SKA)
16.05.Sotsiaalprogrammi "õige hetk" jätkukoolitus7Tallinna Vangla
19.05. - 20.05.Esmaabi baaskoolitus8Tallinn (SKA)
20.05.Supervisioon (grupi)8Tartu
20.05.Supervisioon (individuaalne)2Tartu
20.05. - 22.05.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine11Tallinn (SKA)
21.05. - 22.05.Juhendajate baaskoolitus13Tallinn (SKA)
21.05. - 30.05.Vanglaametnike baaskoolitus8Tallinn (SKA)
27.05. - 28.05.Seksuaalkurjategijate riskihindamisvahendite algkoolitus 20Tallinn
27.05. - 29.05.Motiveeriv intervjueerimine (I osa)10Tallinn (SKA)
    
Juuni   
09.06. - 10.06.Eluviisitreeningu koolitus (I osa)11Tallinna Vangla
09.06.Liiklusohutuse programmi koolitus14Viru Vangla
09.06.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tallinn (SKA)
10.06. - 13.06.Sotsiaalprogrammi "õige hetk" koolitus14Tallinn (SKA)
20.06.Sotsiaalprogrammi "vihajuhtimine" jätkukoolitus12Tartu
30.06.Sotsiaalprogrammi "õige hetk" jätkukoolitus8Viru Vangla
30.06. - 09.07.Vanglaametnike baaskoolitus10Tallinn (SKA)
    
Juuli   
 10.07. - 11.07. Esmaabi baaskoolitus 14Tallinn (SKA)
    
August   
07.08. - 08.08.Masside ohjamise baaskoolitus48Tallinn (SKA)
    
September   
04.09. - 05.09.Esmaabi baaskoolitus10Tallinn (SKA)
10.09 - 12.09.Motiveeriv intervjueerimine11Tallinn
11.09.Vangistusõiguse seminar11Tartu
12.09.Tuleohutuse- ja päästetöödealane õppepäev8Väike-Maarja (SKA)
15.09. - 08.12.Vene Keel B2 tasemele4Tartu
15.09. - 26.09.Laskeinstruktorite koolitus14Tallinn (SKA)
17.09. - 19.09.Sotsiaalsete oskuste treening8Tartu
24.09. - 26.09.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine10Tallinn (SKA)
25.09.Vangistusõiguse seminar13Tallinn
25.09. - 26.09.Eluviisitreeningu koolitus Viru Vangla11Viru Vangla
22.09. - 01.10.Vanglaametnike baaskoolitus 6Tallinn (SKA)
30.09.Juhendajate jätkukoolitus (distsiplinaarmenetluse praktika) 13Tallinn (SKA)
    
Oktoober   
01.10.Individuaalsupervisioonid sõltlastega tegelevatele ametnikele4Tartu (Tiigi 78)
02.10. - 03.10.Juhendajate baaskoolitus 9Tallinn (SKA)
02.10. - 03.10.Esmaabi baaskoolitus 13Tallinn (SKA)
02.10. - 03.10.Eluviisitreening11Tallinn (SKA)
06.10Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tartu Vangla
08.10.Grupisupervisioon sekkumist läbiviivatele ametnikele (Tallinn)10Tallinn (SKA)
08.10.Grupisupervisioon sekkumist läbiviivatele ametnikele (Viru)12Tallinn (SKA)
10.10.Tuleohutuse- ja päästetöödelane õppepäev13Väike-Maarja (SKA)
14.10.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele7Tartu (Tiigi 78)
15.10. - 17.10.Agressiivsuse asendamise treening (1. moodul)9Tartu (Tiigi 78)
16.10.Individuaalsupervisioonid kriminaalhooldusametnikele5Tartu
20.10Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis 12Tartu Vangla
20.10. - 23.10.Alarmsõidukijuhi algkoolitus12Paikuse
21.10. - 24.10.Sotsiaalprogrammi "õige hetk" koolitus15Tallinn (SKA)
24.10.Värbamisvestluste läbiviimine20Tartu (Tiigi 78)
27.10.Eluviisitreeningu koolituse supervisioon (II osa)11Tallinna Vangla
27.10.Argumenteerimine Tallinn
27.10. - 28.10.Esmaabi baaskoolitus Tallinn (SKA)
27.10. - 31.10.Muude relvade ja erivahendite ning jõu kasutamise instruktori koolitus Tallinn (SKA)
29.10.Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele12Tallinna Vangla
29.10.Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele12Tallinna Vangla
29.10. - 31.10.Agressiivsuse asendamise treening (2. moodul)12Tartu (Tiigi 78)
29.10. - 07.11.Vanglaametnike baaskoolitus Tallinn (SKA)
 30.10.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele (Viru)  
 30.10.Grupisupervisioon kriminaalhooldusametnikele (Viru)  
    
November   
4.11.Grupisupervisioon sekkumist läbiviivatele ametnikele10Viru Vangla
4.11.Grupisupervisioon sekkumist läbiviivatele ametnikele10Viru Vangla
5.11Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele10Viru Vangla
7.11Grupisupervisioon sekkumist läbiviivatele ametnikele (Tartu)  
10.11.Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele8Viru Vangla
11.11.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis16Tallinn (SKA)
11.11.Kohtus esinemine, nõuded kassatsioonile Tallinn
11.11 - 13.11Narkokoerte koolitus Tartu Vangla
12.11. - 14.11.Agressiivsuse asendamise treening (3. moodul) Tartu (Tiigi 78)
18.11.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis16Tartu Vangla
18.11.Motiveeriva intervjueerimise koolituse supervisioon (II osa)11Tartu (Tiigi 78)
19.11.Grupisupervisioon seksuaalkurjategijatega tegelevatele ametnikele9Tallinn (SKA)
19.11. - 20.11.Kinni peetavate isikute peresuhete nõustamine (I moodul)10Tartu Vangla
20.11.DNA analüüside võtmise koolitus Tartu Vangla
21.11Psüühikahäiretega kinnipeetavate kohtlemine, kinnipeetavate manipulatsioonidega toimetulek12Tallinn
21.11.Eluviisitreeningu koolituse supervisioon (II osa) Viru Vangla
21.11.Motiveeriva intervjueerimise koolituse supervisioon (II osa)12Tartu
25.11.Motiveeriva intervjueerimise koolituse supervisioon (II osa)11Tallinn (SKA)
25.11.

Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele (Tallinn)

  
25.11.Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele (Tallinn)  
26.11.Psüühikahäiretega kinnipeetavate kohtlemine, kinnipeetavate manipulatsioonidega toimetulek12Viru Vangla
26.11.Grupisupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele (Tallinn)  
26.11. - 27.11Grupitöö metoodikad18Tartu
27.11.DNA analüüside võtmise koolitus Tervise 30, Tallinn (EKEI)
27.11.Individuaalsupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele (Tartu) 3 
28.11.Individuaalsupervisioon sõltlastega tegelevatele ametnikele (Tartu)2 
    
Detsember   
01.12. - 10.12.Vanglaametnike baaskoolitus Tallinn (SKA)
2.12.Psüühikahäiretega kinnipeetavate kohtlemine, kinnipeetavate manipulatsioonidega toimetulek12Tartu Vangla
05.12.Eluviisitreeningu koolituse supervisioon (II osa) Tallinn (SKA)
11.12.Kinni peetavate isikute peresuhete nõustamine (II moodul)10Tartu Vangla
11.12. - 12.12.Esmaabi baaskoolitus Tallinn (SKA)
16.12.Juhendajate jätkukoolitus (õiguskaitsemenetluse praktika) Tallinn (SKA)
    

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee