Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2015

Pille Riin Pettai - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 pille dot pettai at sisekai dot ee 

Külliki Kurvits - täiendusõppe spetsialist 696 5485 kylliki dot kurvits at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKursuse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
05.01. - 6.01.Esmaabi baaskoolitus9Tallinn (SKA)
06.01. - 7.01.Grupitööde metoodikad18Tartu (Tiigi 78)
07.01. - 16.01.Vanglaametnike baaskoolitus5Tallinn (SKA)
14.01. - 29.01.Narkokoerte koolitus3 Muraste (SKA)
16.01. - 19.06.Koera individuaalkursus1 Muraste (SKA)
20.01.Esmaabi täiendkoolitus9Tartu Vangla
21.01.Narkootikumide tundmine41EKEI (Tervise 30, Tallinn)
26.01. - 20.05.Ametialane vene keel B2.25Tartu
27.01.Esmaabi täiendkoolitus10Tartu Vangla
29.01.Lahkumisintervjuude läbiviimine10Tallinn (SKA)
    
Veebruar   
02.02. - 30.10.Koerte põhikursus2Muraste
02.02. - 03.02.Esmaabi baaskoolitus Tallinn (SKA)
04.02. - 13.02.Vanglaametnike baaskoolitus Tallinn (SKA)
05.02.Arhiivtöö koolitus8Tallinn (Tartu mnt 85)
06.02.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tallinn (SKA)
09.02.Esmaabi täiendkoolitus14Tallinn (SKA)
12.02. - 13.02.Personaliprobleemide haldamine25Bernhard SPA (Otepää)
17.02. - 18.02.Juhendajate baaskoolitus16Tallinn (SKA)
18.02.Esmaabi täiendkoolitus14Tallinn (SKA)
18.02. - 20.02.Uimastisõltuvus ja sõltuvusravi17Meresuu SPA (Narva-Jõesuu)
25.02. - 27.02.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine12Tallinn (SKA)
26.02.Personalijuhtimine ja -planeerimine15Tallinn (SKA)
26.02.Andmekaitse koolitus40Viru Vangla
    
Märts   
02.03.Tuleohutuse ja päästetöödealane õppepäev15Väike-Maarja (SKA)
09.03. - 10.03.Esmaabi baaskoolitus Tallinn (SKA)
11.03. - 20.03.Vanglaametnike baaskoolitus Tallinn (SKA)
16.03.Esmaabi täiendkoolitus14Tallinn (SKA)
16.03. - 19.03.Alarmsõidukijuhi algkoolitus12Paikuse (SKA)
20.03.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)
20.03.Väärteomenetlus22Tartu kohtumaja
23.03.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee