Vanglateenistuse täienduskoolitused

Alates 2010. aasta 1. juunist on vanglateenistuse täienduskoolituste korraldus ja arendus koondatud Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžisse.  Koostöö põhineb Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia vahelisel koostööleppel, mille alusel  kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate osakond vanglate koolitustellimused ning kolledži kohustus on koolitus korraldada.  Laiemale avalikkusele Justiitskolledž koolitusteenust ei osuta.

Vanglateenistuse täienduskoolitused hõlmavad endas kõiki karistuse täide viimisega seotud valdkondi, nii  süüdi mõistetute taasühiskonnastamist kui nende üle järelevalve tagamist. Samuti on täienduskoolitused tihedalt seotud vanglaametnike tasemeõppega, mis pikemaajaliste täienduskoolitusprogrammide raames võimaldab rakendada VÕTAt ning anda koolituse läbimisel EAPsid. Lektoriteks on vanglateenituses töötavad praktikud kui Justiitskolledži kooseisulised õppejõud.

 

Täiendusõppe kalender 2015

Pille Riin Pettai - täiendusõppe juhtivspetsialist 696 5485 pille dot pettai at sisekai dot ee 

Külliki Kurvits - täiendusõppe spetsialist 696 5485 kylliki dot kurvits at sisekaitse dot ee

 

Toimumise aegKursuse nimiOsalejadToimumise koht
Jaanuar   
05.01. - 06.01.Esmaabi baaskoolitus9Tallinn (SKA)
06.01. - 07.01.Grupitööde metoodikad18Tartu (Tiigi 78)
07.01. - 16.01.Vanglaametnike baaskoolitus5Tallinn (SKA)
14.01. - 29.01.Narkokoerte koolitus3 Muraste (SKA)
16.01. - 19.06.Koera individuaalkursus1 Muraste (SKA)
20.01.Esmaabi täiendkoolitus9Tartu Vangla
21.01.Narkootikumide tundmine41EKEI (Tervise 30, Tallinn)
26.01. - 20.05.Ametialane vene keel B2.22Tartu
27.01.Esmaabi täiendkoolitus10Tartu Vangla
29.01.Lahkumisintervjuude läbiviimine13Tallinn (SKA)
    
Veebruar   
02.02. - 30.10.Koerte põhikursus2Muraste
02.02. - 03.02.Esmaabi baaskoolitus13Tallinn (SKA)
04.02. - 13.02.Vanglaametnike baaskoolitus9Tallinn (SKA)
05.02.Arhiivtöö koolitus6Tallinn (Tartu mnt 85)
06.02.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tallinn (SKA)
09.02.Esmaabi täiendkoolitus13Tallinn (SKA)
11.02.Toiduhügieeni e-koolitus1Tartu
12.02. - 13.02.Personaliprobleemide haldamine20Bernhard SPA (Otepää)
16.02. - 08.11.Koerte jõukasutuskursus- kutsika kursus1Muraste (SKA)
17.02. - 18.02.Juhendajate baaskoolitus12Tallinn (SKA)
18.02.Esmaabi täiendkoolitus7Tallinn (SKA)
18.02. - 20.02.Uimastisõltuvus ja sõltuvusravi19Meresuu SPA (Narva-Jõesuu)
25.02. - 27.02.Riskihindamine ja karistusaja planeerimine9Tallinn (SKA)
26.02.Personalijuhtimine ja -planeerimine16Tallinn (SKA)
26.02.Andmekaitse koolitus40Viru Vangla
    
Märts   
02.03.Tuleohutuse ja päästetöödealane õppepäev14Väike-Maarja (SKA)
3.03. - 11.06.Ametialane vene keel B1 Tartu
6.03.Esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis15Tallinn (SKA)
09.03. - 10.03.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
11.03. - 20.03.Vanglaametnike baaskoolitus 12Tallinn (SKA)
13.03Juhendajate jätkukoolitus16Tallinn (SKA)
16.03.Esmaabi täiendkoolitus14Tallinn (SKA)
16.03. - 19.03.Alarmsõidukijuhi algkoolitus12Paikuse (SKA)
19.03 - 20.03.Perevägivalla ja paarisuhete vägivalla vähendamine14Tallinn (SKA)
20.03.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)
23.03.Esmaabi täiendkoolitus16Tallinn (SKA)
23.03. - 28.05.Vene keele täiendõpe12Viru vangla
24.03.Suitsidaalsus ja ennastkahjustav käitumine15Tallinn (SKA)
    
Aprill   
06.04. - 07.04.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
08.04. - 17.04.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
20.04.Esmaabi täiendkoolitus14Viru vangla
23.04. - 24.04.Noorsoo pedagoogika25Tallinn (SKA)
23.04. - 24.04.Agressiivsuse asendamise treeningu supervisioon9Tiigi 78
    
Mai   
04.05. - 13.05.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)
14.05. - 15.05.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
25.05.Esmaabi täiendkoolitus14Viru vangla
    
Juuni   
08.06. - 09.06.Esmaabi baaskoolitus16Tallinn (SKA)
10.06. - 19.06.Vanglaametnike baaskoolitus16Tallinn (SKA)

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee