Asud siin: Avaleht

Avaleht

Õppematerjal "Kehalised katsed" on valminud valikaine SPOC5204 "Kehaline ettevalmistus" raames ning see võimaldab:

  • tutvuda Sisekaitseakadeemia sisseastujatele, erinevate kolledžite õppuritele ning vilistlastele kehtivate ametkondlike kehaliste katsete nõuetega ja spordisüsteemiga,
  • õppida katsete üksikalade sooritamise tehnikat,
  • omandada üldised juhised sportimise põhimõtete ja katsete edukaks läbimiseks vajalike treeningute kohta.

Õppematerjal on suunatud eelkõige Sisekaitseakadeemia justiits-, politsei- ja piirivalve- ning päästekolledži sisseastujaile ja õppureile.

Õpiväljundiks on teadlikkuse tõus katsete ja nendeks valmistumise kohta, kuid katsete edukaks sooritamiseks on igal õppuril vaja ka iseseisvalt praktiliselt treenida.

Praktilist tegevust toetavate teoreetiliste teadmiste taset saavad õppurid kontrollida enesekontrolli testiga.

Õppematerjali koostasid Sisekaitseakadeemia spordikeskuse juhataja-õpetaja Epp Jalakas (MA), Politsei- ja Piirivalvekolledži korrakaitseõppetooli assistent Rein Mõnnakmäe ning haridustehnoloog Vaiko Mäe. Õppematerjali valmimist toetas BeST programm. 

Järgmine leht

Sisekaitseakadeemia kehaliste katsetena on olnud kasutusel näiteks istesse tõus, lamades surumine, toenglamangus kätekõverdused ja ergomeetrisõudmine.

Fotod: G. Kelu, E. Jalakas, T. Malsroos