Ilmus Sisekaitseakadeemia ajakirja avanumber

Sisekaitseakadeemial on nüüd oma ajakiri. Senise ajalehe asemel hakkab kolm korda aastas ilmuma ajakiri Verbis Aut Re, kust loodetavasti leiab meelepärast lugemist iga akadeemiaga seotud inimene.

Teemad:

 • Aktuaalne: Nõuded turvalisuse vallas töötamiseks, Priit Suve
 • Persoon: Insener, kes tuli Sisekaitseakadeemiat rajama, Lauri Vanamölder
 • Intervjuu: Katri Raik: olen liiga palju FBI-filme vaadanud, Lauri Vanamölder
 • Teadus: Riiginõuete sissenõudmise efektiivsusest Eesti täitesüsteemi näitel, Kerly Randlane
 • Sport: Kelly Nevolihhini ja Karl Koha aasta sportlase tiitel – tunnustus ja sära pärast pikka pingutust, Epp Jalakas
 • Kadetid: Uus üliõpilasesindus, Heleri Pärmik
 • Vilistlased: Meid on enam kui 10 000 – ühinegem!
 • Elukutse: Häirekeskuse päästekorraldaja – elupäästev elukutse, Kätlin Alvela
 • Lähetus: Minu Afganistan, Marek Link
 • Ajalugu: Nii me alustasime, Valdur Talts
 • Raamatukogu: Uudiskirjandus Sisekaitseakadeemia raamatukogus
 • Kirjastus: 2017. aasta kevadsemestril ilmunud õppekirjandust
 • Uudised

 

Sisekaitseakadeemia värsked teadusväljaanded

Sisekaisteakadeemia kirjastuselt ilmus kaks teadusväljaannet: ajakirja Proceedings 15. number „Perspective Securityˮ ja valikkogu „Sisekaitseakadeemia teadusartiklidˮ.

Perspective Security„Perspective Securityˮ:

 • Peatoimetaja Uno Silbergi eessõna
 • Indrek Saar, Toomas Kääparin „Quantifying the Cost of Fires in Estoniaˮ
 • Evelyn Soidla, Aida Hatšaturjan, Triin Kibar, Tiina Meos „Some aspects of the design and implementation of an English as a medium of instruction (EMI) course in teacher training: An example of the Estonian Academy of Security Sciencesˮ
 • Andres Ratassepp, Shvea Järvet, Liis Valk „Immigration of international students from third countries from the perspective of internal security: A case study outcome in comparison of representatives of higher education institutions and officialsˮ

  
Sisekaitseakadeemia teadusartiklid„Sisekaitseakadeemia teadusartiklidˮ:

 • Peatoimetaja Diana Kaljula eessõna
 • Uno Traat, Ülle Vanaisak „Lähisuhtevägivald, vastavad tüpoloogiad ja politseitööˮ
 • Judit Borszéki „Training border policing experts in English for specific purposes (esp): uniform trends in EU member statesˮ
 • Tõnis Elling „Põhisoorituse määramine finantsteenuste kombineeritud käibe puhulˮ

 

"Proceedings" on saadaval nii paber- kui ka e-versioonina, "Sisekaitseakadeemia teadusartiklid" vaid e-versioonina:

„Proceedingsˮ: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/862

 „Sisekaitseakadeemia teadusartiklidˮ: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/861

 

Kerly Randlane esitles raamatut „Maksuvõlgade sissenõudmine“

Kerly Randlane esitles 10. veebruaril kell Sisekaitseakadeemia raamatukogu saalis oma esimest raamatud "Maksuvõlgade sissenõudmine".

Kerly Randlane on olnud maksunduse valdkonnas tegev 17 aastat, seda nii ametniku kui ka õppejõuna. Tema maksuvõlgade sissenõudmist käsitlev raamat on suunatud peaasjalikult maksunduse eriala tudengitele, kuid on kasulik lugemismaterjal ka ettevõtjale, raamatupidajale, maksunõustajale ning teistele asjast huvitatutele.

Loe lähemalt...

Ilmus praktilistel juhtumianalüüsidel põhinev käsiraamat menetlejatele

TTÜ vanemteadur Anu Aaspõllu ja 20 aasta raskete isikuvastaste kuritegude uurimisega tegelenud Tanel Tiks kirjutasid reaalsetel juhtumitel põhineva kriminalistikakäsiraamatu „Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel“.

Loe lähemalt...

Tuleohutusülevaatuste subjektide valiku metoodika

Autor: Alar Valge, Kadi Luht, Helmo Käerdi, Feliks Angelstok
Ilmumisaasta: 2017

Tuleohutusülevaatuste subjektide valiku metoodika on abiks efektiivse riskipõhise tuleohutusjärelevalve planeerimisel, mis võimaldab seda teha faktide põhjal ja pikaajaliselt. Tulekahjudega seotud andmete analüüs aitab kaasa hoonetulekahjude, eluhoonete tulekahjude ja tulekahjudes hukkunute arvu vähendamisele. Metoodikat käsitletakse ka päästekolledži tuleohutuse mooduli õppeainetes.

Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks. Rakendusuuringu lõppraport

Autor: Andres Mumma, Jaanus-Arno Sarapuu, Leonid Pahhutši
Ilmumisaasta: 2017

Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja Eestis tervikuna on rohkem ohustatud ja millised on neis prevaleerivad muutujad.

Verbis Aut Re nr 1/2017

Ilmumisaasta: 2017

Sisekaitseakadeemia ajakirja avanumber.

Peatoimetaja: Kreet Stubender-Lõugas
Tegevtoimetaja: Lauri Vanamölder
Kujundaja: Jan Garshnek
Ilmumisaeg: 10.05.2017

25 aastat turvalisemat Eestit. Sisekaitseakadeemia 1992–2017

Ilmumisaasta: 2017

Sisekaitseakadeemia 25. aastapäevaks ilmunud raamat akadeemia ajaloost, tänapäevast ja tulevikust.

ISBN: 978-9985-67-277-8

Suitsusukeldumise tehnika tulekahjudel

Autor: Igor Šarin, Marko Soontalu, Madis Moor
Ilmumisaasta: 2017

Raamatu koostajate eesmärk on kirjeldada suitsusukeldumise tehnikat liikumisel infrapunakaameraga ja ilma, ning viia see kooskõlla kehtiva dokumentatsiooniga. Õppematerjal on mõeldud päästjate taseme- ja täiendkoolitamiseks nii Sisekaitseakadeemias kui ka päästeteenistuses.

ISBN: 978-9985-67-276-1

Politseieetika kaasused. Töövihik

Autor: Eda Sieberk
Ilmumisaasta: 2017

Õppematerjal on 2015. aastal ilmunud õpiku „Politseieetika: teooria ja praktika” lisa. Selle eesmärk on tõsta teadlikkust politseitöö riskidest ja õpetada, kuidas reageerida ebaeetilisele käitumisele. Õppematerjal pakub ideid, mõtteid ja näiteid, mida lugeja saab ise enda jaoks kohandada, täiendada ja vajadusel ka muuta.

ISBN: 978-9985-67-275-4

Kontakt 696 5350, e-post raile dot reigo at sisekaitse dot ee