Sisekaitseakadeemia värsked teadusväljaanded

Sisekaisteakadeemia kirjastuselt ilmus kaks teadusväljaannet: ajakirja Proceedings 15. number „Perspective Securityˮ ja valikkogu „Sisekaitseakadeemia teadusartiklidˮ.

Perspective Security„Perspective Securityˮ:

  • Peatoimetaja Uno Silbergi eessõna
  • Indrek Saar, Toomas Kääparin „Quantifying the Cost of Fires in Estoniaˮ
  • Evelyn Soidla, Aida Hatšaturjan, Triin Kibar, Tiina Meos „Some aspects of the design and implementation of an English as a medium of instruction (EMI) course in teacher training: An example of the Estonian Academy of Security Sciencesˮ
  • Andres Ratassepp, Shvea Järvet, Liis Valk „Immigration of international students from third countries from the perspective of internal security: A case study outcome in comparison of representatives of higher education institutions and officialsˮ

  
Sisekaitseakadeemia teadusartiklid„Sisekaitseakadeemia teadusartiklidˮ:

  • Peatoimetaja Diana Kaljula eessõna
  • Uno Traat, Ülle Vanaisak „Lähisuhtevägivald, vastavad tüpoloogiad ja politseitööˮ
  • Judit Borszéki „Training border policing experts in English for specific purposes (esp): uniform trends in EU member statesˮ
  • Tõnis Elling „Põhisoorituse määramine finantsteenuste kombineeritud käibe puhulˮ

 

"Proceedings" on saadaval nii paber- kui ka e-versioonina, "Sisekaitseakadeemia teadusartiklid" vaid e-versioonina:

„Proceedingsˮ: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/862

 „Sisekaitseakadeemia teadusartiklidˮ: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/861

 

Kerly Randlane esitles raamatut „Maksuvõlgade sissenõudmine“

Kerly Randlane esitles 10. veebruaril kell Sisekaitseakadeemia raamatukogu saalis oma esimest raamatud "Maksuvõlgade sissenõudmine".

Kerly Randlane on olnud maksunduse valdkonnas tegev 17 aastat, seda nii ametniku kui ka õppejõuna. Tema maksuvõlgade sissenõudmist käsitlev raamat on suunatud peaasjalikult maksunduse eriala tudengitele, kuid on kasulik lugemismaterjal ka ettevõtjale, raamatupidajale, maksunõustajale ning teistele asjast huvitatutele.

Loe lähemalt...

Ilmus praktilistel juhtumianalüüsidel põhinev käsiraamat menetlejatele

TTÜ vanemteadur Anu Aaspõllu ja 20 aasta raskete isikuvastaste kuritegude uurimisega tegelenud Tanel Tiks kirjutasid reaalsetel juhtumitel põhineva kriminalistikakäsiraamatu „Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel“.

Loe lähemalt...

Suitsusukeldumise tehnika tulekahjudel

Autor: Igor Šarin, Marko Soontalu, Madis Moor
Ilmumisaasta: 2017

Raamatu koostajate eesmärk on kirjeldada suitsusukeldumise tehnikat liikumisel infrapunakaameraga ja ilma, ning viia see kooskõlla kehtiva dokumentatsiooniga. Õppematerjal on mõeldud päästjate taseme- ja täiendkoolitamiseks nii Sisekaitseakadeemias kui ka päästeteenistuses.

ISBN: 978-9985-67-276-1

Politseieetika kaasused. Töövihik

Autor: Eda Sieberk
Ilmumisaasta: 2017

Õppematerjal on 2015. aastal ilmunud õpiku „Politseieetika: teooria ja praktika” lisa. Selle eesmärk on tõsta teadlikkust politseitöö riskidest ja õpetada, kuidas reageerida ebaeetilisele käitumisele. Õppematerjal pakub ideid, mõtteid ja näiteid, mida lugeja saab ise enda jaoks kohandada, täiendada ja vajadusel ka muuta.

ISBN: 978-9985-67-275-4

Päästetöö terminite seletav sõnaraamat

Autor: Vadim Ivanov, Feliks Angelstok, Tarvi Ojala, Tarmo Marvet
Ilmumisaasta: 2017

Päästetöö terminite seletav sõnaraamat on mõeldud päästeala töötajatele, õppuritele ja vabatahtlikele päästjatele. Seda võib kasutada igapäevases kutsetöös, päästekoolituse taseme- ja kutseõppes ning täienduskoolituses. Sõnaraamat sisaldab päästevaldkonna oskussõnu ja mõisteid koos seletustega ning ingliskeelsete vastetega.

ISBN: 978-9985-67-273-0

Karistusõigus. Ülesanded ja kaasused

Autor: Jan Pulk
Ilmumisaasta: 2017

Õppematerjal on mõeldud politsei- ja piirivalve kolledži õppuritele kasutamiseks seminarides, iseseisvaks tööks ja rühmatööde tegemisel. Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima. Ülesannete ja kaasuste lahendamise eelduseks on miinimumina karistusõiguse üldosa õpiväljunditele kohaste teadmiste olemasolu.

ISBN: 978-9985-67-274-7

Karistusõiguse üldosa kutseõppele, I osa. Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted

Autor: Urmas Krüger
Ilmumisaasta: 2016

Kaheosalise õpiku esimese osa peamine ülesanne on tulevastele politseinikele karistusõiguse põhimõistete tutvustamine ja nende mõistete sisu selgitamine. Vene keelt emakeelena kõnelevatele õppuritele on õpikus abiks põhjalikud mõistete seletused ja sõnaraamat.

ISBN: 978-9985-67-272-3

 

Sisekaitseakadeemia teadusartiklid

Ilmumisaasta: 2016

Sisekaitseakadeemia teadusartiklite valikkogu sisaldab kolme artiklit eri teemadel.

ISBN: 978-9985-67-269-3 (pdf)

Kontakt 696 5350, e-post raile dot reigo at sisekaitse dot ee