Asud siin: Avaleht

Avaleht

Õpiobjekt on mõledud kasutamiseks Kogukondliku korrakaitsetöö juhtimise kursusel Sisekaitseakadeemia magistrantidele.

Eesmärk on avada turvatunde termini sisu erinevate sihtrühmade esindajate kaudu.

Autor:

Pille Vennikas

Veiko Randlaine

Vaiko Mäe

Järgmine leht