Asud siin: Avaleht

Erasektori korruptsiooni ennetus

 Kursuse maht: 5 tundi

Sihtrühm: Kõik erasektori korruptsiooni ennetusest huvitatud isikud (materjalid suunatud juhtidele, korruptsiooni uurijatele, õiguskaitseorganitele jt)

Eesmärk: Tutvustada erasektori korruptsiooni nähtust ja sellega kaasnevaid riske ning riskide maandamise viise läbi ennetuse.

Käsitletavad teemad:

  • Erasektori korruptsiooni mõiste ja liigid ning teadusuuring Eesti ja Taani erasektori korruptsioonist
  • Erasektori korruptsioonivastased meetmed erasektori sees

·         Erasektori korruptsiooni ja majandustegevuse uurimine õiguskaitseorganites

Õpitegevused ja kursuse läbimine: Kursus koosneb kolmest ülalmainitud teemat käsitlevast materjalist ning iga osa lõppeb teadmiste kontrolliga. Soovi korral saab tutvuda ka täiendava materjaliga, mida teadmiste kontroll ei käsitle.

Õpiväljundid:

  • Läbija teab ärikorruptsiooni mõistet ja peamisi liike,
  • tunneb ärikorruptsiooni peamisi erisusi Eesti ning Taani vahel,
  • teab ärikorruptsiooniga kaasnevaid riske ning viise nende maandamiseks,
  • tunneb erasektori korruptsiooni uurimise käsitlust õiguskaitseorganite poolt Eestis ja on tutvunud näidetega Austriast.

Õpi- ja tehniline tugi: kursuse sisuga seotud info täiendusõppe keskuse valdkonnajuhilt Aivar Hiio aivar dot hiio at sisekaitse dot ee ja arvuti ning õpikeskkonnaga seotud abi haridustehnoloogilt Vaiko Mäe vaiko dot mae at sisekaitse dot ee.

Antud kursus põhineb Justiitsministeeriumi juhitud Euroopa Komisjoni ISEC programmi projekti „Reducing Corruption: Focusing on Private Sector Corruption (PrivaCor)“ raames toimunud konverentsi ettekannetel ja projekti raames valminud uurimustööl. E-kursuse koostamise konsultant on Aare Kasemets ning kasutatud on Sisekaitseakadeemia poolt projekti raames läbi viidud intervjuusid valdkonna juhtivate asjatundjatega.

 

 

Järgmine leht