Erasektori korruptsiooni uurimine

Politsei- ja piirivalveamet (PPA)RiigiprokuratuurKaitsepolitsei

Korruptsioonikuritegude uurimine ja menetlemine õigusorganite poolt on jagatud vastavalt Eesti korruptsioonivastasele poliitikale.
PPAs tegeleb korruptsioonisüütegude menetlemisega korruptsioonikuritegude büroo, kes menetleb suuremat osa korruptsioonisüütegusid. Korruptsioonikuritegude büroo kuulub keskkriminaalpolitsei koosseisu.
Kaitsepolitsei tegeleb juhtumitega, kus korruptiivse teo kahtlusalusteks on kõrgemad riigiametnikud (president, Riigikogu liige, minister, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik, samuti suuremate omavalitsuste juhid, ametnikud ja töötajad).
Riigiprokuratuur tegeleb juhtumitega, kus kahtlusalusteks on õiguskaitseasutustes töötavate ametnikega (nt politseinikega).
Seega tegeleb ärikorruptsiooni uurimise ja menetlemisega Eestis Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo.

Järgmine leht