Sissejuhatus

Sissejuhatus: Kriminaalpreventsioon e. õppeaine, mis käsitleb kuritegude ennetamist, tõkestamist ja vältimist.

Sihtgrupp: Sisekaitseakadeemia politsei eriala üliõpilased

Õpiväljundid:

  • Teab kriminaalpreventsiooni alaseid põhimõisteid
  • Tunneb kuriteoennetuse ajalugu

Autor: Uno Traat, Sisekaitseakadeemia lektor

Järgmine leht