Magistriõppe arendusprojekt "Teadmistemahukas turvalisus"

Septembris 2010 alustas Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituut arendusprojektiga „Teadmistemahukas turvalisus“, mille eesmärgiks on koostöös kaasatud partneritega pakkuda professionaalse arengu ning kvalifikatsiooni tõusu võimalusi sisejulgeoleku valdkonna spetsialistidele.

Projekt Teadmistemahukas turvalisus toimus ESF toetusel. Projekt lõppes 31.12.2013.

Järgmine leht

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee