Sisekaitseakadeemia korraldab avatud aineid aktuaalsetel sisejulgeoleku teemadel.

Kui on soov täiendada erialaseid teadmisi või õppida üksikuid õppeaineid, soovitame valida enesetäiendamiseks sobiva tasemeõppeaine. Valida saab aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 30 € 1 EAP
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.

2017/2018. õa sügissemestril on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel:

Sisejulgeoleku instituut

 Registreerumine soovitud aine(te)sse
 

Aine nimetusLäbiviijaToimumisaeg
KriisipsühholoogiaErik Rüütelokt-dets 2017
Rahvsuvahelised tsiviilmissioonidTarmo Miilitsdets 2017-jaan 2018
KüberjulgeolekLauri Luhtokt 2017-jaan 2018
Kriminaalanalüüs Raul Savimaaokt-dets 2017
Kuritegeliku käitumise hindaminePiret Libanov 2017-jaan 2018
Tulemuslik kommunikatsioon ja nõustamismeetodid (ing k)Erik Rüütelokt-dets 2017
Innovatsiooni ja arendusprojektide juhtimine sisejulgeoleku süsteemisMarek Linkokt 2017-jaan 2018
Euroala uued julgeoleku ja stabiilsuse väljakutsed 2013-2020 Viljar Veebelnov-dets 2017

 

Täiendav informatsioon +372 696 5493; kylli dot saluste at sisekaitse dot ee (magistriprogrammi juht); diana dot lyytsepp at sisekaitse dot ee  (õppekorralduse spetsialist).
Registreerumine sisejulgeoleku instituudi pakutud ainetesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keelekeskus 

Aine nimetus

Lektor

Toimumisaeg

Eesti keel

Triin Kibar

T ja R  kl 8.30 – 10.00

Araabia keel algajatele

Kaia Lass

T ja R  kl 8.30 – 10.00

Suulise väljendusoskuse arendamine vene keeles

Merle Tammela

T ja R  kl 8.30 – 10.00

Vene keel, algtase

Inna Adamson

T ja R  kl 8.30 – 10.00

Sissejuhatus erialasesse vene keelde

Silvia Luige

T ja R  kl 8.30 – 10.00

Inglise keel,  madalam kesktase

Kerli Linnat

T ja R  kl 8.30 – 10.00

Inglise keel, kesktase

Tiina Meos

T ja R kl 8.30 – 10.00

 

  

 

Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel +372 696 5403; kristi dot veelma at sisekaitse dot ee   (õppeosakonna vanemspetsialist)   

Spordikeskus 

Aine nimetus

Lektor

Toimumisaeg

Kehaline ettevalmistus

Leho Tummeleht, Rein Mõnnakmäe

Üle nädala E või T kell 17.00 – 18.30.

Kehaliste võimete arendamine

treeninggruppides

Erinevad treenerid

 

 

Täiendav informatsioon ja registreerimine:  tel +372 696 5481; epp dot jalakas at sisekaitse dot ee (spordijuht-lektor); http://www.sisekaitse.ee/ska/akadeemiast/spordikeskus/spordiuudised/registreerumine-6
 

Politsei- ja piirivalvekolledž 

Aine nimetus

Lektor

Toimumisaeg

Cultural Intelligence. Customs, cultures, ethnicities

Kai Veispak-Rawlings

N õhtuti alates 16.00 ja/või R hommikuti kell 10.00-11.30.

Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel +372 696 5403; kristi dot veelma at sisekaitse dot ee   (õppeosakonna vanemspetsialist)  

Päästekolledž  

Aine nimetus

Lektor

Toimumisaeg

Geoinformation in Internal Security

Tarmo Kull

Täpsemad ajad selguvad, kuid ei alga enne novembri teist poolt.

Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel +372 696 5403; kristi dot veelma at sisekaitse dot ee   (õppeosakonna vanemspetsialist)  

Üldained

Aine nimetus

Lektor

Toimumisaeg

Teadustöö metodoloogia

Marii Haak

N õhtuti alates 16.00 ja/või R hommikuti kell 10.00-11.30.

Praktiline IT ja infoturve

Hanno Hantson

N õhtuti alates 16.00 ja/või R hommikuti kell 10.00-11.30.

Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel +372 696 5403; kristi dot veelma at sisekaitse dot ee   (õppeosakonna vanemspetsialist) 

 

Järgmine leht

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee