Sisekaitseakadeemia korraldab avatud aineid aktuaalsetel sisejulgeoleku teemadel.

 • Aines osalemise tasu: 30,00 € 1 EAP
 • Aines osalemine koos eksami/arvestuse sooritamisega: 30,00 € 1 EAP

Käesoleval semestril on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel, kuhu palume registreeruda loengut tutvustaval infoleheküljel.

Avatud akadeemia

 

Magistriõppe valik- ja vabaained kevadsemestril 2016/17

AineMaht (EAP)
Registreerumise tähtaeg
Eesti keele orotgraafika ja korrektse teksti koostamise lühikursus magistritöö kirjutajale (K. Tääker)1lõppenud
Psühholoogiline sõda ja oht riigi julgeolekule (R. Rebane)1lõppenud
Vene Föderatsiooni "lähivälismaa" poliitika ja selle poliitilis-filosoofilised alused (H. Lahtein) 2lõppenud

 

Nõuetekohase avaldusena käsitletakse registreerimisvormi korrektset täitmist.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine vastavalt akadeemia nõukogu poolt kinnitatud tasumääradele.
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

 *Sisekaitseakadeemia töötajal palume täita ka koolitustaoltus PostiPoisis.

 • NB! Avatud akademia ainetes osalemine on tasuline.
 • NB! Avatud akadeemia ainetes on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul !

 • Ained toimuvad Sisekaitseakadeemias, aadressil Kase 61, Tallinn.
 • Lisainfo aadressilt 
  • kylli dot saluste at sisekaitse dot ee (magistriprogrammi juht)
  • diana dot lyytsepp at sisekaitse dot ee (õppekorralduse spetsialist) 
  • telefonil +372 696 5493

 

Järgmine leht

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee