Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõpe

Teoreetikud on öelnud, et haridus on elukestev jada valmisolekute kujundamiseks. Ka valmisolek kaasaja karmidele tööturu nõudmistele vastav olla, kuulub sinna alla. Üha suurenev kogus töötlemist vajavat informatsiooni, üha keerukamad väljakutsed sisejulgeoleku valdkonnas on loonud paratamatu olukorra, kus suure hulga ametnike jaoks ei ole elementaarne kõrgharidus enam kaugeltki mitte piisav selleks, et oma tööd hästi teha. Sellest tõdemusest kantuna on Sisekaitseakadeemia koostöös partnerülikoolide ja –ametkondadega käivitanud Euroopas unikaalse sotsiaalteaduste magistri programmi sisejulgeoleku valdkonnas.

Mida õpetatakse? 

Kaheaastane magistriprogramm on koostatud eesmärgiga katta uute teadmistega kõik need sisejulgeolekuvaldkonnad, millistes asjakohased organisatsioonid täna kõige enam tuge vajavad. Olgu selleks siis uuele julgeolekukeskkonnale kohandatud juhtimisdistsipliinid, globaalse julgeolekukeskkonna dünaamika analüüsimine või siis kõige elementaarsemad õiguslikud nüansid, mida tulevased julgeolekueksperdid peavad oma valdkondade arendamisel silmas pidama. Kuna tegemist on kaasajamõistes väljundipõhise magistriõppega, kus kaheaastase programmi lõpetanu peab suutma lahendada väga konkreetseid praktilisi probleeme, on õppetöösse kaasatud palju oma ala tipp-praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt. Just tipp-praktikute ja heade rahvusvaheliste teooriaõppejõudude koostöö ongi see võluvägi, mis uudsele magistriprogrammile erilist väärtust lisab. Sest ega Eestis ei ole headest mõtetest ju kunagi puudu olnud. Nii ka julgeolekusektoris. Kui millestki puudu jääb, siis on puudujääk heade mõtete tegudeks tegemisel. Just seda ühiskondlikku muutust soovime oma magistriprogrammis tudengite kaudu ka saavutada - et kõik turvalisust puudutavad head mõtted kohtuksid ja saaksid rakenduse läbi Sisekaitseakadeemia magistriprogrammi.

Alates sügisest 2016 on sisejulgeoleku magistriõppes võimalik esimest korda spetsialiseeruda kriisireguleerimisele – selleks tuleb läbida kriisireguleerimise moodul täies mahus ja kirjutada magistritöö kriisireguleerimisega seotud teemal.

 

Kuidas õppima saab?

Vastuvõtt sisejulgeolekualasesse magistriõppesse toimub avaliku konkursi korras. Õpet saavad alustada inimesed, kellel on bakalaureuse kraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav kvalifikatsioon. Sisekaitseline valdkond ei pea seejuures tingimata olema vormikandjate maailm, vaid pigem valdkond, kus õppima tulija on kindel, et ta on ja saab ka tulevikus panustada Eesti riigi ja meist igaühe julgeoleku tagamisse.

Järgmine leht

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee