Vastuvõtt sisejulgeoleku magistriõppesse

VASTUVÕTT 2017

Hea kandidaat!

Soovime teid teavitada, et
Politsei ja piirivalve seaduse § 42 lg 3 alusel 
läbivad kõik tulevased
sisejulgeoleku magistrandid taustakontrolli.

 

Sisekaitseakadeemial on hea meel, et soovite kandideerida sisejulgeoleku magistriõppesse. 

19.-29.06.

dokumentide vastuvõtt sisejulgeoleku magistriõppesse (SAIS)

19.-22.06. ja 26.-29.06.

dokumentide vastuvõtt kohapeal (Kase 61, raamatukogus) kl 9.00-16.00
NB! 22.06 dokumentide vastuvõtt kohapeal kl 9.00-12.00

21.06 kl 12.00

inglise keele testi sooritamine (Kase 61, B-232 E.Raska nimelises auditooriumis)

30.06 kl 10.00

inglise keele testi sooritamine (Kase 61, B-232 E.Raska nimelises auditooriumis)
10.-14.07Vestlused (aeg lepitakse kandidaadiga kokku inglise keele testi sooritamise päeval). Vestlused toimuvad Kase 61, rektoraadi saalis (A-korpus, 2. korrus)

 

Hiljemalt 17.07.2017 avalikustatakse vastuvõtunimekiri SAIS portaalis, vastav teade laekub portaali kaudu ka kandidaadile e- maili teel.

 

 •  Avaldust esitades valib sisseastuja õppekoormuse.
  • Täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes
  • Osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes (Osakoormusega õppes alustanud peavad tasuma vastavalt akadeemia nõukogus kinnitatud tasumäärale ainepunktipõhist õppemaksu)

Täis- ja osakoormusõppe õppimise tingimustega on võimalik tutvuda vastuvõtu lehel.

Täis- või osakoormusõppes õppimise soov tuleb määrata sisseastumisavaldusel infosüsteemis SAIS.

Õppe vältel arvestab akadeemia üliõpilase koormuse vastavalt sellele, kuidas üliõpilane on täitnud nõutud õppemahtu.
 

SISSEASTUMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

 • Avaldus (täidetakse vastuvõtuperioodil internetis) 
 • CV
 • planeeritava magistritöö kava .pdf formaadis (dokument peab sisaldama koostaja nime)

Paberkandjal esitatakse hiljemalt inglise keele testi sooritamise päeval järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart (originaal ja isikukoodiga lehekülje koopia),
 • nime muutmisel nime muutmist tõendav dokument (originaal ja koopia)
 • eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia). Diplomit ei ole vaja esitada Sisekaitseakadeemia vilistlastel.

 

Teadmiseks sisseastumisel

NB! Dokumente esitades valige endale sobivaim aeg testi sooritamiseks ning registreeruge SAIS keskkonnas!

Vestluse toimumise aeg lepitakse kandidaadiga kokku inglise keele testi sooritamise päeval.

 

SISSEASTUMISTINGIMUSED

SISSEASTUMISKATSED

 

Täiendav info

Külli Saluste

Magistriõppe programmijuht

kylli dot saluste at sisekaitse dot ee
tel: 696 5493

   

Edu sisseastumisel!

Sisejulgeoleku instituut
Sisekaitseakadeemia 

Järgmine leht

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee