Asud siin: Avaleht

Ohtlike veoste tähistamine

E-õpiobjekti eesmärk

Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimalikku ohtu ohtliku veose puhul. Elektroonne õpiobjekt võimaldab õppijal selle juurde igal ajal tagasi pöörduda, et korrata ohtlike ainete tähistust ja klassifikatsiooni ning sooritada edukalt hindamisülesandeid.

Õpiväljundid

Õpiobjekti läbinu ehk õppur:

  • teab ÜRO ohtlike ainete klassifikatsiooni klasse ja alaklasse ning toob näiteid sinna kuuluvatest ainetest;
  • määratleb ohtliku aine peamise ja lisaohud kemikaali ohu tunnusnumbrist lähtuvalt;
  • annab hinnangu võimalikule ohtlikust ainest tingitud ohule veose märgistuse alusel;
  • koostab ohtlikule veosele ohu tunnusnumbri aine peamiste ohtude alusel ja leiab ohtlikule veosele sobiliku märgistuse.

Hindamiskriteeriumid (lävendkriteeriumid)

Õppur :

  • leiab antud valikust sobiliku aine peamise ja lisaohtude kirjelduse ette antud ohu tunnusnumbrist lähtuvalt;
  • trükib arvutisse aine ohu tunnusnumbri ja ÜRO nr ette antud ohtliku aine kirjelduse alusel;
  • leiab toodud ohtliku veose kirjelduse alusel valikust sobiliku märgistuse.

Hindamismeetod

Automaatselt arvuti poolt kontrollitav hindamistest.

Sihtrühm

E-õpiobjekt sobib igale inimesele, kes soovib oma ohuteadlikkust tõsta, tuvastades kemikaalist tuleneva potentsiaalse ohu märgistust kasutades. Koostatud on aga õpiobjekt eelkõige päästesündmustele esmareageerijate koolitamiseks ja hindamiseks (päästekorraldajad, päästjad, politseinikud, kiirabitöötajad jt).

 

 

 

Järgmine leht

Creative Commonsi litsents
Autori Stella Polikarpus ja Vaiko Mäe teos pealkirjaga Ohtlikud veosed on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.