Asud siin: Avaleht

SÕK -Sisekaitseakadeemia õpiobjektide kodu

Mis on õpiobjekt?

Õpiobjekt on õppesisuline veebileht, mis võimaldab iseseisvalt läbi interaktiivsete ja põhjalike näitete õppeprotsessi iseseisvalt läbida. Õpiobjekt võib sisaldada automaatse tagasisidega enesekontrolli harjutusi, millega õppur saab tagasisidet teadmiste omandamise osas.

Mis on SÕK?

Koostöös SMITiga loodud veebipõhiste õppematerjalide loomise ja haldamise keskkond. Õppematerjali loomist on kirjeldatud akadeemia kodulehel. 

Õpiobjekti loomise juhend (õppejõududele)

Sisekaitseakadeemias loodud õppematerjalid:

Vali sobiv valdkond, mis õppematerjalidega sooviksid tutvuda:

Finants

Justiits

Politsei- ja piirivalve

Päästeala

Üldained

SJ magistriõpe

 

 

Järgmine leht