Õpiobjektide loomise tarkvara

Õpiobjektide loomiseks saab kasutada erinevat tarkvara:

Üldiselt erisuvad keskkonnad kahe olulise tunnuse poolest:

Veebipõhiselt hallatava veebilehe loomine

Nt. SÕK, Weebly, MyUdutu

  • Keskkonnas loodud materjalid on loodavad veebipõhisel kujul (muutmiseks on vajalik interneti ühendusega arvuti olemasolu).

Tugevused:

  • Lihtsalt hallatav

Arvuti põhine tarkvara

Nt. Exe Learning

  • Sisu luuakse arvutisse installeeritud tarkvaraga, tulemus eksporditakse sobivasse veebiformaati ja avalikustatakse veebilehe.

Lisaks võime tinglikult eristada:

  • Tasuline/ tasuta
  • Algtase/ Edasijõudnud kasutaja

 

Järgmine leht