Asud siin: Finants

Finantskolledži õpiobjektid

 1. Alkoholi aktsiis. T. Elling 2011
 2. Avalik kaup kui turutõrge. I. Saar. 2011. BeSt. eM "Avaliku sektori ökonoomika"
 3. Avalike projektide tasuvusanalüüs. I. Saar. 2011. eM "Finantsjuhtimine"
 4. Avaliku sektori roll ühiskonnas. U. Silberg 2011
 5. Eesti maksusüsteem. T. Elling. 2011
 6. FIE kassapõhisest raamatupidamisprogrammist. M. Güldenkoh. 2013
 7. Finantsõigus. T. Elling. 2011
 8. Finantsõiguse olemus ja allikad. T. Elling 2011
 9. Kasumiaruanne. M. Güldenkoh. 2012
 10. Kinnisasjade käibemaksuga maksustamine. T. Elling. 2013. BeSt
 11. Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess. K. Randlane. 2013
 12. Liigne maksukoormus. I. Saar. 2011. eM: "Avaliku sektori ökonoomika"
 13. Maksumenetlus. K. Randlane. 2012
 14. Maksusüsteem. K. Randlane. 2012
 15. Maksuvõla tasumise ajatamine. K. Randlane. 2012
 16. Maksuvõlgade sundtäitmise protsess. K. Randlane. 2012
 17. Maksuõigussuhe. K. Randlane. 2012
 18. Mediaanvalija teoreem. I. Saar. 2011. eM: "Avaliku sektori ökonoomika"
 19. Muutused bilansis. M. Güldenkoh. 2012
 20. Paremuselt teine teooria. I. Saar. 2011. eM: "Avaliku sektori ökonoomika"
 21. Rahavood. M. Güldenkoh. 2012
 22. Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasjade puhul. T. Elling. 2013. BeSt
 23. Tagastusnõude arestimine. K. Randlane. 2013

Lühendid:

 • eM - E-kursusele loodud õpiobjekt
 • e-VÕTI - Rahastatud projektist e-VÕTI 2005-2008
 • BeSt - Rahastatud projektist BeSt 2008-2015

 

Järgmine leht

Finants