Justiits õpiobjektid

 1. e-kursuse "Sissejuhatus õigusesse" päästeala lisamaterjal. S. Põllumäe, R. Sults
 2. e-kursuse "Sissejuhatus õigusesse" vangistusala lisamaterjal. S. Põllumäe, R. Sults
 3. Enesekaitse Õppevideo I. J. Kulbin "BeSt"
 4. Enesekaitse õppevideod I. J. Kulbin.
 5. Enesekaitse õppevideod II. J. Kulbin "BeSt"
 6. Enesekaitse õppevideod II. J. Kulbin.
 7. Ennetähtaegne vabastamine. S. Põllumäe, R. Sults e-võti
 8. Haldusmenetlus vanglas. S. Luige "BeSt"
 9. Kinnipeetava asjade hoidmine, arvestus ja tagastamine. S. Põllumäe, R. Sults.
 10. Kinnipeetava distsiplinaarkaristused. S. Põllumäe, R. Sults. 
 11. Kinnipeetava distsiplinaarmenetluse dokumendid. S. Põllumäe, R. Sults 
 12. Kinnipeetava kartserisse paigutamine. S. Põllumäe, R. Sults 
 13. Kinnipeetava kirjavahetus. S. Põllumäe, R. Sults 
 14. Kinnipeetava paigutamine vanglasse ja vanglas. S. Põllumäe, R. Sults.
 15. Kinnipeetava poolt esitatavad dokumendid. S. Põllumäe, R. Sults 
 16. Kinnipeetava vaie ja selle menetluskord. S. Põllumäe, R. Sults 
 17. Kinnipeetava ümberpaigutamine teise vanglasse. S. Põllumäe, R. Sults.
 18. Kinnipeetavale keelatud asjad. S. Põllumäe, R. Sults.
 19. Lühiajaline kokkusaamine. S. Põllumäe, R. Sults.
 20. Ohjeldusmeetmed ja relvastus. J. Kulbin.
 21. Pikaajaline kokkusaamine vaata S. Põllumäe, R. Sults e-võti
 22. Põhiõigused. T. Roosve      
 23. Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. I tase. S. Luige          
 24. Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. II tase. S. Luige          
 25. Rühmauuring päästealal. S. Põllumäe, R. Sults 
 26. Telefoni kasutamine vanglas. S. Põllumäe, R. Sults 
 27. Testide kogumik seadusandluses. S. Luige    
 28. Vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus. T. Roosve
 29. Võrdsusõiguste riive põhiseaduspärasus. T. Roosve
 30. Õigusalaste testide kogumik. T. Roosve 
 31. Õigusfilosoofia. Ajalugu. S. Põllumäe, R. Sults 
 32. Õigusfilosoofia. Filosoofid. S. Põllumäe, R. Sults 
 33. Õigusfilosoofia. Põhimõisted. S. Põllumäe, R. Sults
Järgmine leht

Justiits