Politsei- ja piirivalve valdkonna õpiobjektid

A D E F F I J K M N O P S T V Õ Ü

 

 1. Avaliku halduse kontseptsioonide mõju korrakaitsestrateegiate kujunemisele. P. Vennikas
 2. Digitaaljälitustoimiku pidamine infosüsteemis KAIRI. T. Järvet.
 3. Digitaalse jälitustoimingu koostamine. T. Järvet "BeSt" 
 4. Esemete otsimine inimese lõhna järgi teenistuskoera abil. A. Suurküla
 5. Forensic Science (Crime Scene Investigation). E. Leibur
 6. Info töötluse õiguslikud alused. T. Järvet.
 7. Infoallikad. T. Järvet.
 8. Inimese lõhn-maetud esemed ja esemete otsimine teenistuskoerte abil. A. Suurküla. BeSt 2011.
 9. Inimese lõhn – inimese jälitamine mööda jälge teenistuskoera abil. R. Radala. BeSt. 2011
 10. Jälitustoimingute kaebemenetlus. T. Järvet
 11. Jälitustegevuse normid. T. Järvet
 12. Jälitustoimingutest teavitamine. T. Järvet
 13. Jälitustegevuse toimingute planeerimine. T. Järvet
 14. Joodiauru kohver. J. Huik, I. Hallas 
 15. Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid. P. Teppan. 2010. BeSt
 16. Kahtlustatava ülekuulamine. R. Öpik. 2011. BeSt
 17. Karistusõiguse probleemid Riigikohtu praktikas. T. Järvet
 18. Karistusõiguse üldosa I. Ü. Vanaisak "BeSt"
 19. Karistusõiguse üldosa II. Ü. Vanaisak "BeSt"
 20. Karistusõiguse üldosa III. Ü. Vanaisak "BeSt"
 21. Kinnipidamisasutuste struktuur. K. Kilk "BeSt" 2011
 22. Kogukondliku korrakaitsetöö terminid. P. Vennikas, V. Randlaine. "BeSt" 2011
 23. Kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamine. T. Järvet "BeSt"
 24. Kohtumenetlus. Ü. Vanaisak.
 25. Korrakaitses isikuandmete tuvastamine. T. Järvet.
 26. Kriisireguleerimine koostöös relvajõududega. S. Kirsimägi; P. Saar. "BeSt" 2013
 27. Kriminaalmenetluse lõpetamise menetlused. T. Järvet "BeSt"
 28. Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas. T. Järvet
 29. Kriminaalpolitsei operatsioonide taktika. T. Järvet "BeSt"
 30. Kriminaalpreventsioon. Ü. Vanaisak.
 31. Kriminaalpreventsioon. U. Traat
 32. Kriminalistikaspetsialist sündmuskohal. M. Lehtpuu
 33. Kriminoloogia ja Viktimoloogia enesekontrolltest. U. Traat.
 34. Kvaliteedijuhtimise mudelite rakendamine avaliku sektori organisatsioonides politseiorganisatsioonide näitel. P. Vennikas
 35. Liimiauru meetod. J. Huik, I. Hallas
 36. Liiklusväärteod. C. Eljas. 2012. BeSt.
 37. Märulipolitsei varustus ja riietumine. E. Kooskora. BeSt. 2011
 38. Narkootikumide tuvastamine. P. Teppan. 2009. e-VÕTI
 39. Noorsoopolitsei töö korraldus. Ü. Vanaisak "BeSt"
 40. Orienteerumine. L. Tummeleht. "BeSt"
 41. Pealtkuulamine. T. Järvet
 42. Piirikontroll võõrkeeles. P. Teppan, E. Laanemaa. 2013. BeSt
 43. Politseiasutus. P. Vennikas
 44. Politsei külmrelva baastehnikad, R. Kiveste. 2011
 45. Politsei strateegilise juhtimise mudel. P. Vennikas, E. Rebane U. Einberg. 2011
 46. Politsei sund joobe tuvastamisel. T. Järvet
 47. Politsei õigused. T. Järvet. "BeSt"
 48. Prüm (otsus ja leping) ja piiriülene koostöö. H. Reinek "BeSt". 2011
 49. Silikoonpastad. M. Lehtpuu
 50. Suuremad usundid ja usundipõhine käitumine. P. Teppan. 2012. BeSt
 51. Teenistuskoerte kasutamine politsei- ja piirivalveteenistuses. R. Radala. "BeSt". 2011
 52. Teenistuspüstol "PM". A. Kutser. 2011
 53. Topograafilise kaardi kasutamine. L. Tummeleht "BeSt". 2011
 54. Transpordivahendite dokumendid. P. Teppan "BeSt". 2010
 55. Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele, Ü. Vanaisak "BeSt" 2011
 56. Turvakoostöö olemus, vormid ning siht- ja sidusrühmade analüüs. E. Sieberk. 2011
 57. Turvaline elukeskkond. E. Sieberk. "BeSt". 2011
 58. Väärteo menetlemine "vigase toimiku" alusel. Ü. Vanaisak
 59. Väärteo menetluse erinevate liikide dokumendid. Ü. Vanaisak
 60. Õiguse rakendamine (piirivalve) Kaasuste näidislahendused (2 kaasust). M. Miil
 61. Ühiskonna arengu mõju turvalisus- ja korrakaitsepoliitika ning korrakaitsestrateegiate kujundamisele. P. Vennikas, V. Randlaine, J. Kaasik.

 

Järgmine leht

Politsei- ja piirivalve