Politsei- ja piirivalve õpiobjektid

 1. Digitaaljälitustoimiku pidamine infosüsteemis KAIRI. T. Järvet.
 2. Digitaalse jälitustoimingu koostamine. T. Järvet "BeSt" 
 3. Forensic Science (Crime Scene Investigation). E. Leibur
 4. Info töötluse õiguslikud alused. T. Järvet.
 5. Infoallikad. T. Järvet.
 6. Jälitustegevuse toimingute planeerimine. T. Järvet    
 7. Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid. P. Teppan "BeSt"
 8. Karistusõiguse probleemid Riigikohtu praktikas. T. Järvet
 9. Karistusõiguse üldosa I. Ü. Vanaisak "BeSt"
 10. Karistusõiguse üldosa II. Ü. Vanaisak "BeSt"
 11. Karistusõiguse üldosa III. Ü. Vanaisak "BeSt"
 12. Kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamine. T. Järvet "BeSt"
 13. Kohtumenetlus. Ü. Vanaisak.
 14. Kriminaalmenetluse lõpetamise menetlused. T. Järvet "BeSt"
 15. Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas. T. Järvet
 16. Kriminaalpolitsei operatsioonide taktika. T. Järvet "BeSt"
 17. Kriminaalpreventsioon. Ü. Vanaisak.
 18. Kriminoloogia ja Viktimoloogia enesekontrolltest. U. Traat.
 19. Narkootikumide tuvastamine. P. Teppan
 20. Noorsoopolitsei töö korraldus. Ü. Vanaisak "BeSt"
 21. Transpordivahendite dokumendid. P. Teppan "BeSt"
 22. Väärteo menetlemine "vigase toimiku" alusel. Ü. Vanaisak
 23. Väärteo menetluse erinevate liikide dokumendid. Ü. Vanaisak
Järgmine leht

Politsei- ja piirivalve