Asud siin: Üldained

Keelekeskus

 1. Border Guard's Organisation, Tasks and Competences. E. Laanemaa
 2. In the past. E. Laanemaa
 3. Inglise keelsete ametikirjade kirjutamine. K. V. Rawlings
 4. My Day. E. Laanemaa
 5. People's appearance and personality
 6. Rescue worker`s day. E. Soidla, E. Laanemaa.
 7. Some types of accidents. E. Soidla.
 8. Unit 2. People's Appearance and Personality. E. Laanemaa

 

Sport

 1. Kehalised katsed. E. Jalakas. "BeSt". 2011
 2. Sporditraumade ennetamine. R. Mõnnakmäe, "BeSt". 2011

Üldained

 1. Andmete kogumine kvantitatiivses uuringus - ankeet. S. Järvet "BeSt"
 2. Andmete kogumine kvalitatiivses uuringus - intervjuu. S. Järvet "BeSt"
 3. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja teised halduse kandjad. T. Roosve. 2013. "BeSt"
 4. Dokumendi vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010. K. Pajunurm "BeSt". 2013
 5. Erinevate õppemeetodite rakendamisvõimalused täiskasvanute koolitamisel. P. Teppan "BeSt". 2011
 6. Haldusmenetlustoimik (menetluse algusest haldusakti koostamiseni). T. Roosve "BeSt". 2011
 7. Haldusorganid, koostöö ja järelevalve. T. Roosve. 2013. BeSt
 8. Kaalutlusõigus haldusmenetluses ja määratlemata õigusmõiste sisustamisel. T. Roosve. 2012, BeSt
 9. Kehalised katsed. E. Jalakas. "BeSt". 2011
 10. Mõistekaart psühholoogias. I. Karton (Uueküla)
 11. Põhiõigused. T. Roosve    
 12. Raamatupidamise alased testid 1. V. Kodasma
 13. Sissejuhatus psühholoogiasse. I. Karton (Uueküla)   
 14. Sissejuhatus õigusesse (mõned õigusalased probleemid, ülesanded). M. Miil
 15. Strateegilise juhtimise põhimõisted ja protsess (test), A. Valk
 16. Teadustöö eetilised aspektid. S. Järvet "BeSt"
 17. Uurimise viis sammu. S. Järvet "BeSt"
 18. Vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus. T. Roosve "e-Võti"
 19. Viitamise juhend akadeemia üliõpilastööde jaoks. K. Vanari
 20. Viitamine Sisekaitseakadeemia üliõpilastöödes. S. Järvet, L. Tamm, V. Mäe. 2015
 21. Võrdsusõiguste riive põhiseaduspärasus. T. Roosve "E-Võti"
 22. Õigusalaste testide kogumik. T. Roosve
 23. Suuremad usundid ja usundipõhine käitumine. P. Teppan
 24.  

 

Järgmine leht

Üldained