Asud siin: Orienteerumine

Avaleht

 

Õpiobjekti eesmärk: Antud õppematerjalides kirjeldatakse orienteerumise aluseid ja tegevusi orienteerudes.

Õpiväljundid:

Pärast õppematerjali läbitöötamist tudeng:

  • omab ülevaadet orienteerumiskaardil kasutatavatest leppemärkidest ja nende vastavusest maastikul
  • oskab orienteerida kaarti ja valida endale võimetekohase liikumistee läbimaks edukalt orienteerumisraja
  • oskab kasutada kompassi kaardi orienteerimisel ja vajaliku liikumissuuna määramisel
  • on võimeline iseseisvalt koostama raja läbimise analüüsi

 

Õppematerjali koostasid: Leho Tummeleht - töötab Sisekaitseakadeemias, politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli õpetaja ametikohal. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduse bakalaureuseõppe 2005. a.  Haridustehnoloog Vaiko Mäe.Õppematerjali valmimist toetas BeST programm.

 

Järgmine leht