Asud siin: Avaleht

Pesukoha etapiline ülesehitus

Õpiobjekti eesmärk: Toetada päästesündmuse pesukoha ettevalmistust etapi kaupa, et kiirendada kogu keemiasündmuse lahendamise kulgu.

Õpiväljundid:

  • Teab pesukoha ettevalmistamise etappe

Autor:

Berggren

Heino Berggren

Järgmine leht