Asud siin: Avaleht

Avaleht

 

Õppematerjal „Politsei külmrelva baastehnikad“ on mõeldud abimaterjaliks iseseisval harjutamisel ning toetab õppetunni teema : „Politsei nui“ omandamist. Õppefilmi kasutamise eelduseks on õppetöös osalemine. Õppetunnis omandatakse tehniliselt õiged baasteadmised politsei nuia kasutamisest ja ohutustehnikast. Omandatud teadmised tagavad, et õppur on teadlik kõikidest iseseisva harjutamisega seotud riskidest, aktsepteerib neid riske ja teeb kõik, et harjutuste käigus oleks tagatud vajalik ohutustehnika.
Õppematerjali ülesandeks on:

  • anda ülevaade tunnis läbitud teema tehniliselt õigest sooritusest
  • toetada õppuri iseseisvat tööd läbitud teema kinnistamisel

Eesmärk: Õppefilmi eesmärk on aidata õppuril iseseisvalt praktilise tegevusega harjutada ja kinnistada tehniliselt korrektsed oskused politsei nuia kasutamiseks.
 

Sihtgrupp: SKA politsei- ja piirivalvekolledži õppurid; politseiametnikud
 

Õpiväljund: Oskab tehniliselt korrektselt ning seaduspäraselt kasutada politsei nuia enda või teiste isikute kaitseks või agressiivselt käituva või füüsilist vastupanu osutava isiku peatamiseks.
 

Õpitegevus: Praktilise tegevusega omandab, harjutab ja kinnistab tehniliselt korrektsed oskused politsei nuia kasutamiseks. Töötab iseseisvalt läbi kohustuslikud allikad.
 

Järgmine leht

Avaleht