Sissejuhatus

Maailmas on olemas miljoneid kemikaale, paljud neist võivad vale või kuritahtliku käitlemise tagajärjel põhjustada tervisekahjustusi, elude kaotust või keskkonnareostust. Ükski inimene, ei suuda meeles pidada erinevate ainete omadusi. Seepärast on kiire info leidmine õnnetuse olukorras aine ohtlikkuse hindamiseks ja õige tegutsemissuuna valikuks tähtis. Resy-Est andmebaas on ohtlike ainete ohukaartide andmebaas, mis on mõeldud nii päästekorraldajatele kui esmareageerijatele, et abistada ohtlike ainete poolt põhjustatud ohtude hindamisel.

Andmebaas on tõlgitud eesti keelde Päästeameti tellimusel Twinning projekti raames. Twinning projekt raames jagati parimat kogemust Saksamaaga ja andmebaasi kasutatakse ning uuendatakse Saksamaa partnerite kaudu. Resy on tänaseks ainus eesti keelne andmebaas, mida uuendatakse ja mida saab kasutada ohtlike ainete omaduste kindlaks tegemiseks.

Otsinguid saab teostada andmebaasist aine nimetusest, märgistusest ja ohu tunnusnumbritest lähtuvalt. Kuigi reostuse õnnetusi on Eestis juhtunud harva, siis oskus kriitilisel hetkel kemikaali kohta õiget infot leida ja seda tõlgendada on oluline!

Õpiobjekt õpetab interaktiivselt Resy andmebaasi kasutamist ja selgitab selle olulisemaid mõisteid.

Resy info

 Resy

Järgmine leht