Asud siin: Avaleht

Magistritööde retsenseerimine

Magistritööde retsenseerimine

Maht: 0,2 EAP

Õpiobjekti eesmärk:

Tutvustada Sisekaitseakadeemia magistritööde retsensentidele magistritööde väljundipõhise hindamise alusmetoodikaid.

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbimise tulemusena on retsensentidel oskus ja suutlikkus teostada retsenseerimise käigus väljundipõhist hindamist vastavalt etteantud kriteeriumitele.

Sisu: Õpiobjekt koosneb 20 min. interaktiivsest videost, mille käigus tutvustatakse fookusgruppintervjuu vormis magistritöö väljundipõhise hindamise aluspõhimõtteid. Video on illustreeritud näidetega ja viidetega korralduslikele dokumentidele. Video lõpus on võimalik tutvuda parimate praktikate ja näidetega.

Autorid:

Ramon Loik, Marek Link, Ulvi Uulimaa-Margus, Vaiko Mäe

Järgmine leht