Asud siin: Akadeemiast e-õpe

E-õpe

Õppeinfosüsteemid

Infosüsteemi vahendusel edastatakse õppuritele õppekava, tunniplaanid, õppematerjalid ning kalenderplaanid. saab otsida tundide toimumise aegu. ÕIS vahendusel viiakse läbi tagasiside küsitlusi.

E-õppekeskonnad

Moodle


IV
A

Veebipõhine keskkond õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) edastamiseks ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatööd, hindamine) haldamiseks.

Keskkonnas esinevate probleemide korral:

Õpiobjektid

Loodud veebipõhised õppematerjalid

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee