Keelekeskus

Minu keele piirid on minu maailma piirid
Границы моего языка означают границы моего мира
The limits of my language are the limits of my world

-Ludwig Wittgenstein

 

 

Keelekeskuses õpetatakse eesti, inglise, vene ja araabia keelt. Oluline koht on erialakeele arendamisel, sh lõimitud aine- ja keeleõppel (LAK-õpe).

Meie eesmärk on edendada Sisekaitseakadeemia õppurite, töötajate ja siseturvalisuse valdkonnas töötavate ametnike keeleoskust, et edukalt valitud erialal toime tulla. Keelekursuste planeerimise aluseks on õppijate tagasiside ja tööandjate vajadused. Õppejõud kasutavad õppijakeskseid õpimeetodeid, arvestades tänapäeva õppijate eripärasid.

Keelekeskuse tegevuste planeerimisel lähtume akadeemia arengukavast, panustades akadeemia strateegiliste eesmärkide täitmisse

Alates 2016. aasta sügissemestrist rakendame uut keeleõppesüsteemi.

 

Meie jaoks olulised märksõnad:

Pidev areng, koostöö, paindlikkus, avatus, õppija vastutus

.

Keelekeskuse tuleviku põhisuunad/võtmesõnad:

Teadus- ja arendustegevus
Rahvusvahelistumine
Koostöö ametitega ja kolledžitega
LAK-õppe tõhustamine

 

Keelekeskus asub Kase tänaval B-korpuse teisel korrusel.

 


 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee