Police sport in Europe

The police sport seminar was held in the Police and Boarder Guard College at the 8th of November 2013.

One of the topics there was Police sports in Europe.

Translated slideshow is here.

If you have any corrections or questions regarding to these materials, please contact and write to epp.jalakas@sisekaitse.ee.

Ametkondlik sport

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadetid ja töötajad võtavad osa Eesti politsei meistrivõistlustest, justiitskolledž osaleb vanglateenistuse meistrivõistlustel, mitmed päästekolledži kadetid tegelevad tuletõrjespordiga.

Akadeemia spordikeskuse kaasabil on tehtud ametkondliku spordi valdkonnas uuringuid, 08.11.2013 peeti Muraste koolis ka seminar "Spordi valdkonna roll PPK kadettide ettevalmistamises politseiametniku tööks".

Ettekannete slaidid ja kokkuvõtted:

Täpsema informatsiooni saamiseks ja võimaliku koostöö osas kontakteeruge spordikeskuse juhataja Epp Jalakaga epp.jalakas@sisekaitse.ee.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee