Sisekaitseakadeemia spordistipendium

Juba eelmisel õppeaastal said semestri spordistipendiumile kandideerid ka esmakursuslased ning kavas ongi jätkata semestri stipendiumitega. Kogu õppeaja spordistipendiumit makstakse edasi õppuritele, kellele see on eraldatud, semestri spordistipendiumit on võimalik samuti saada kogu õpinguperioodi vältel, kui sportlikud tulemused on kõrged ja komisjon korduvalt taotleja(te) soovi rahuldab.

Stipendiumite kord vaadatakse sügisel tervikuna üle ning siis tehakse ka täpsustused spordistipendiumi kohta. Lisainfot saab epp.jalakas@sisekaitse.ee.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee