Töö Sisekaitseakadeemias

Unistuste Tööandja 2013Sisekaitseakadeemia kui õppeasutus on oma olemuselt Eestis ainulaadne, pakkudes sisejulgeolekualast terviklikku haridust ligi 900 kadetile Eesti 4 erinevas piirkonnas. Heatasemelise õppe kindlustavad kogemustega professorid, välismaal ja Eestis teaduskraadi omandanud noored õppejõud ning praktiseerivad tippametnikud. Mitmed õppejõud osalevad seaduste ettevalmistamisel ja teiste Eesti ühiskonda oluliselt mõjutavate otsuste langetamisel.

SKA kollektiivi kuulub ligi 270 töötajat, kellest kolmandiku moodustavad õppejõud. Akadeemia ainulaadne miljöö ning hea töökeskkond on kogunud siia sisejulgeoleku eriala esindajaid ja spetsialiste juba üle 20 aasta.

Küsitluste järgi väärtustavad meie töötajad kõige enam akadeemiat kui tööandjat, oma töö sisukust, head meeskonnatööd ning innovatiivset tööõhkkonda.

 

Konkurss õppejõudude ametikohtadele, kandideerimistähtaeg 11.04.2016:

            Politsei- ja piirivalvekolledž

Päästekolledž

Justiitskolledž

      Finantskolledž

      Keelekeskus

Õigus- ja sotsiaalteaduste keskus

  • juhataja-lektor (organisatsioonikäitumine ja juhtimine, strateegiline juhtimine, teadustöö metodoloogia, magistriõppe uurimisseminarid) (1,0 koormus, Tallinn)
  • lektor (organisatsioonikäitumine ja juhtimine, sissejuhatus riiki ja avalikku haldusesse; teadustöö metodoloogia, magistriõppe uurimisseminarid) (0,75 koormus, Tallinn/Paikuse)
  • lektor 2 ametikohta (sissejuhatus õigusesse, avalik õigus) (1,0 koormus, Tallinn/Paikuse)
  • lektor (psühholoogia inglise keeles) (0,5 koormus, Tallinn/Paikuse)
  • lektor (asjaajamine ja dokumendikeel) (0,6 koormus, Paikuse/Tallinn)

     Lektori ametijuhend

     Assistendi ametijuhend

     Kutseõpetaja ametijuhend

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee