Töö Sisekaitseakadeemias

Unistuste Tööandja 2013Sisekaitseakadeemia kui õppeasutus on oma olemuselt Eestis ainulaadne, pakkudes sisejulgeolekualast terviklikku haridust 1091 kadetile Eesti 4 erinevas piirkonnas. Heatasemelise õppe kindlustavad kogemustega professorid, välismaal ja Eestis teaduskraadi omandanud noored õppejõud ning praktiseerivad tippametnikud. Mitmed õppejõud osalevad seaduste ettevalmistamisel ja teiste Eesti ühiskonda oluliselt mõjutavate otsuste langetamisel.

SKA kollektiivi kuulub ligi 290 töötajat, kellest veidi alla poole moodustavad õppejõud. Akadeemia ainulaadne miljöö ning hea töökeskkond on kogunud siia sisejulgeoleku eriala esindajaid ja spetsialiste juba ligi 20 aastat.

Küsitluste järgi väärtustavad meie töötajad kõige enam akadeemiat kui tööandjat, oma töö sisukust, head meeskonnatööd ning innovatiivset tööõhkkonda.

 


SISEKAITSEAKADEEMIA KONKURSS ÕPPEPROREKTORI AMETIKOHALE

KONKURSI KUULUTUSEGA SAATE TUTVUDA SIIT

Kandideerimistähtaeg: 10.05.2015

Senise ametijuhendi leiate siit.


SISEKAITSEAKADEEMIA KONKURSS ARENDUSPROREKTORI AMETIKOHALE

KONKURSI KUULUTUSEGA SAATE TUTVUDA SIIT 

Kandideerimistähtaeg: 10.05.2015

senise ametijuhendi leiate siit.


 SISEKAITSEAKADEEMIA ÕPPEJÕUDUDE KONKURSS 2015
 

VAKLIKU PROTSEDUURI KIRJELDUSE JA TÄHTAEGADEGA SAATE TUTVUDA SIIT

KONKURSI KUULUTUSTEGA SAATE TUTVUDA KLIKATES AMETIKOHA NIMETUSELE:

POLITSEI JA PIIRIVALVEKOLLEDŽ 

PÄÄSTEKOLLEDŽ

JUSTIITSKOLLEDŽ

FINANTSKOLLEDŽ

SISEJULGEOLEKU INSTITUUT

  • lektor, 1,0 koormusega, asukoht Tallinn (õpetamisvaldkond - teadusmetodoloogia; infootsing sisejulgeoleku valdkonna andmebaasidest).

KEELEKESKUS

  • lektor, 1,0 koormusega, asukoht Tallinn (õpetamisvaldkond - vene keel);
  • lektor, 0,5 koormusega, asukoht Paikuse (õpetamisvaldkond - vene keel).

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee