Töö Sisekaitseakadeemias

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi hallatav rakenduskõrgkool, kus toimub Eesti kolmes erinevas piirkonnas turvalisusvaldkondade kutse- ja rakenduskõrgharidus ning magistriõpe üle 800 õpilasele. Lisaks teeme teadus- ja arendustegevust. Me väärtustame tasakaalukust ja traditsioone, samas oleme innovatsioonile ja arengule suunatud.

Me unistame ja mõtleme suurelt ning soovime kujuneda Euroopas laiahaardeliseks ja tunnustatud oma valdkonna kõrgkooliks.

Akadeemia kollektiivi kuulub ligi 230 töötajat, kellest neljandiku moodustavad õppejõud. Küsitluste järgi väärtustavad meie töötajad kõige enam akadeemiat kui tööandjat, oma töö sisukust, head meeskonnatööd ning innovatiivset tööõhkkonda.

Käimasolevad konkursid:

TÄIENDUSÕPPE SPETSIALIST - kandideerimise tähtaeg 30.05.2017

Täpsem info tööpakkumises

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee