Töö Sisekaitseakadeemias

Unistuste Tööandja 2013Sisekaitseakadeemia kui õppeasutus on oma olemuselt Eestis ainulaadne, pakkudes sisejulgeolekualast terviklikku haridust ligi 900 kadetile Eesti 3 erinevas piirkonnas. Heatasemelise õppe kindlustavad kogemustega professorid, välismaal ja Eestis teaduskraadi omandanud noored õppejõud ning praktiseerivad tippametnikud. Mitmed õppejõud osalevad seaduste ettevalmistamisel ja teiste Eesti ühiskonda oluliselt mõjutavate otsuste langetamisel.

SKA kollektiivi kuulub ligi 230 töötajat, kellest kolmandiku moodustavad õppejõud. Akadeemia ainulaadne miljöö ning hea töökeskkond on kogunud siia sisejulgeoleku eriala esindajaid ja spetsialiste juba 25 aastat.

Küsitluste järgi väärtustavad meie töötajad kõige enam akadeemiat kui tööandjat, oma töö sisukust, head meeskonnatööd ning innovatiivset tööõhkkonda.

Konkursi väljakuulutamisest teavitame käesoleval kodulehel, töövahendusportaalide kaudu ja veebilehel www.avalikteenistus.ee.

Käimasolevad konkursid:

KONKURSS ÕPPEJÕUDUDE AMETIKOHTADELE                               kandideerimise tähtaeg 09.04.2017: 

 POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽ
politsei- ja piirivalvekolledži professor (politseiteooria) (1,0 koormus, Paikuse/Tallinn)
korrakaitse õppetooli lektor (ennetus ja piirkondlik politseitöö) (1,0 koormus, Paikuse/Tallinn)
korrakaitse õppetooli assistent (avaliku korra kaitsmine, infosüsteemid) (1,0 koormus, Paikuse/Tallinn)
korrakaitse õppetooli assistent (liiklusjärelevalve, B-kat. sõiduõpetus) (1,0 koormus, Paikuse/Tallinn)
korrakaitse õppetooli assistent (kehaline ettevalmistus) (1,0 koormus, Paikuse/Tallinn)

PÄÄSTEKOLLEDŽ
tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja-lektor (ehituslik ja korralduslik tuleohutus) (1,0 koormus, Tallinn)
tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli dotsent (ehituslik tuleohutus) (0,1 koormus, Tallinn)
päästetööde õppetooli juhataja-assistent (päästetööd) (1,0 koormus, Väike-Maarja)
päästetööde õppetooli kutseõpetaja (tehnilised päästetööd) (1,0 koormus, Väike-Maarja)
päästekorralduse õppetooli kutseõpetaja (hädaabiteadete menetlemine) (0,5 koormus, Tallinn)

JUSTIITSKOLLEDŽ
vangistuskorralduse õppetooli lektor (taasühiskonnastamine) (1,0 koormus, Tallinn)
vangistuskorralduse õppetooli assistent (järelevalve) (1,0 koormus, Tallinn)

FINANTSKOLLEDŽ
maksunduse ja tolli õppetooli lektor (maksukorraldus, maksumenetlus ja maksuõigus) (1,0 koormus, Tallinn)

KEELEKESKUS
juhataja-lektor (inglise keel) (1,0 koormus, Tallinn)
assistent (vene keel) (0,8 koormus, Tallinn)
assistent (vene keel) (0,5 koormus, Paikuse)
 
ÕPPEJÕUDUDE AMETIJUHENDID:
professor
dotsent
lektor
assistent
kutseõpetaja
 

 

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee