Töö Sisekaitseakadeemias

Unistuste Tööandja 2013Sisekaitseakadeemia kui õppeasutus on oma olemuselt Eestis ainulaadne, pakkudes sisejulgeolekualast terviklikku haridust 1091 kadetile Eesti 4 erinevas piirkonnas. Heatasemelise õppe kindlustavad kogemustega professorid, välismaal ja Eestis teaduskraadi omandanud noored õppejõud ning praktiseerivad tippametnikud. Mitmed õppejõud osalevad seaduste ettevalmistamisel ja teiste Eesti ühiskonda oluliselt mõjutavate otsuste langetamisel.

SKA kollektiivi kuulub ligi 290 töötajat, kellest veidi alla poole moodustavad õppejõud. Akadeemia ainulaadne miljöö ning hea töökeskkond on kogunud siia sisejulgeoleku eriala esindajaid ja spetsialiste juba ligi 20 aastat.

Küsitluste järgi väärtustavad meie töötajad kõige enam akadeemiat kui tööandjat, oma töö sisukust, head meeskonnatööd ning innovatiivset tööõhkkonda.

 

Käimasolevad konkursid

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee