Sisekaitseakadeemia asukoha analüüs

 Sisekaitseakadeemia perspektiivsete asukohtade teemal on tänaseks koostatud kaks põhjalikku analüüsi:

1. OÜ Cumulus poolt koostatud majandusgeorgaafiline analüüs

2. Akadeemia asukohtade teemaliste erinevate mahukate uuringute metaanalüüs

Uuringute tulemused toetavad üheselt Sisekaitseakadeemia välja arendamist Tallinnas või siis rahaliste vahendite puudumisel status quo säilitamist tänastes asukohtades Tallinnas, Murastes, Paikusel ja Väike Maarjas.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee