Välissuhted

Välissuhete eesmärgiks on tõsta õppe-, teadus- ja arendustöö akadeemilisuse ning rakenduskvaliteetide taset, muuta akadeemia rahvusvaheliselt avatuks ning nähtavaks ja tugevdada akadeemia konkurentsivõimet väliskoostöö kaasabil, arendades tulemuslikku rahvusvahelist tegevust, akadeemia väärtusi ning arengukavalisi eesmärke toetavates tegevusvaldkondades.

Sisekaitseakadeemia välissuhted ulatuvad tagasi tema algusaega – 1992, mil loodi suhted analoogsete õppeasutustega Saksamaal, Taanis, Lätis ja Leedus. Aastatega on sidemed koostööpartneritega laienenud Norra, Rootsi, Soome, Poola, Ungari, Suurbritanniasse, Hollandisse, Leetu jt. riikidesse. Suure osa igapäevasest välissuhtlusest moodustab akadeemiline mobiilsus, milles osalevad akadeemia üliõpilased, õppejõud ja administratiivtöötajad ning välispartnerite üliõpilased ja akadeemiline personal.

Õppetegevuse rahusvahelistumise eesmärgil arendab Sisekaitseakadeemia rahvusvahelist moodulit ning osaleb edukalt järgmistes rahvusvahelistes haridusprogrammides:

  • Erasmus+
  • DoRa
  • Nordplus


Koostöös väliskolleegidega osaleb Sisekaitseakadeemia mitmetes rahvusvahelistes uurimis- ja arendusprojektides ning  koostöövõrgustikes.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee